Trwa ładowanie...
d1qrvlg
d1qrvlg
espi

QUMAK S.A. - Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej (1/2015)

QUMAK S.A. - Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej (1/2015)
Share
d1qrvlg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia 2015 r. wpłynął do Spółki obustronnie podpisany Aneks nr 3 do Umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim w dniu 22 lipca 2013 r. Przedmiotem Umowy o której mowa powyżej jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie bazy wiedzy o Dolnym Śląsku oraz związanej infrastruktury sprzętowo-programowej dla potrzeb projektu pn. Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska ?e-Dolnyslask?, pełnienie funkcji Operatora platformy wraz z promocją projektu oraz przeprowadzeniem działań marketingowych wpisanych w strategię rynkową platformy. O zawarciu niniejszej Umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku. Aneksem nr 3, datowanym na 31 grudnia 2014 r., zmieniono harmonogram realizacji przedmiotu Umowy, przesuwając termin zakończenia prac nad wykonaniem i uruchomieniem platformy na dzień 20 lutego 2015 r. Postanowienia zawarte w aneksie obowiązują od 15 grudnia 2014 r. Pozostałe warunki Umowy nie uległy
zmianie. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak S.A. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUMAK Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 134
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)
d1qrvlg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2015-01-05 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qrvlg

Podziel się opinią

Share
d1qrvlg
d1qrvlg