Trwa ładowanie...
d3yzelu
d3yzelu
espi

QUMAK S.A. - Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę znaczącą (4/2015)

QUMAK S.A. - Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę znaczącą (4/2015)
Share
d3yzelu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę znaczącą | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak S.A. (dalej jako ?Spółka?) informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku doszło do zawarcia Porozumienia z Data Techno Park Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako ?DTP?) rozwiązującego umowę znaczącą. Na mocy zawartego Porozumienia strony rozwiązały ze skutkiem natychmiastowym Umowę podwykonawczą z dnia 8 sierpnia 2013 r., której przedmiotem było opracowanie bazy wiedzy i bazy informacji o Dolnym Śląsku dla potrzeb projektu pn. ?Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask? (dalej jako ?Umowa?). O jej zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. W Porozumieniu dokonano rozliczenia i odbioru części prac wykonanych przez DTP do dnia zawarcia Porozumienia, ustalając wysokość wynagrodzenia DTP na kwotę 13.227.525,96 zł netto. Strony zrzekły się wszelkich innych roszczeń z tytułu ww. Umowy istniejących lub mogących powstać w przyszłości. Poza opisanymi wyżej postanowieniami zawarcie Porozumienia nie rodzi
skutków finansowych dla Spółki. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość w momencie jej rozwiązania przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Qumak S.A. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUMAK Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 134
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)
d3yzelu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2015-01-20 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yzelu

Podziel się opinią

Share
d3yzelu
d3yzelu