Trwa ładowanie...
d2azpsg
espi

R&C UNION S.A. - Transakcje członka Rady Nadzoczej (73/2012)

R&C UNION S.A. - Transakcje członka Rady Nadzoczej (73/2012)
Share
d2azpsg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | R&C UNION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje członka Rady Nadzoczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd R&C UNION S.A. ( Emitent) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z treścią art. 160 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 4 lit. d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi o dokonanych transakcjach na akcjach Emitenta. Zawiadomienie dotyczy następujących transakcji: - nabycia w dniu 29 listopada 2012 r. 17.607 sztuk akcji Emitenta po cenie jednostkowej wynoszącej 0,65 zł w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku New Connect oraz nabycia 2.500 sztuk akcji Emitenta po cenie jednostkowej wynoszącej 0,64 zł w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku New Connect, - nabycia w dniu 30 listopada 2012 r. 9.873 sztuk akcji Emitenta po cenie jednostkowej wynoszącej 0,62 w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku New Connect, - nabycia w dniu 5 grudnia 2012 r. 230.000 sztuk akcji Emitenta po cenie jednostkowej wynoszącej 0,56 zł w transakcji pakietowej, - zbycia w dniu 5 grudnia 2012 r. 230.000 sztuk akcji Emitenta po cenie jednostkowej wynoszącej 0,56 zł w transakcji
pakietowej, - nabycia w dniu 6 grudnia 2012 r. 30.000 sztuk akcji Emitenta po cenie jednostkowej wynoszącej 0,65 zł w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku New Connect. Osoba dokonująca zawiadomienia jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta i nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

R&C UNION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
R&C UNION S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-772 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stary Rynek 77
(ulica) (numer)
(61) 853 14 54 (61) 853 15 50
(telefon) (fax)
www.rcunion.pl
(e-mail) (www)
7781448488
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Anna Kosmała-Zarzycka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2azpsg

Podziel się opinią

Share
d2azpsg
d2azpsg