Trwa ładowanie...
dbxqgld

R&C UNION S.A. - Transakcje członka Rady Nadzoczej (73/2012)

R&C UNION S.A. - Transakcje członka Rady Nadzoczej (73/2012)

Share
dbxqgld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | R&C UNION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje członka Rady Nadzoczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd R&C UNION S.A. ( Emitent) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z treścią art. 160 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 4 lit. d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi o dokonanych transakcjach na akcjach Emitenta. Zawiadomienie dotyczy następujących transakcji: - nabycia w dniu 29 listopada 2012 r. 17.607 sztuk akcji Emitenta po cenie jednostkowej wynoszącej 0,65 zł w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku New Connect oraz nabycia 2.500 sztuk akcji Emitenta po cenie jednostkowej wynoszącej 0,64 zł w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku New Connect, - nabycia w dniu 30 listopada 2012 r. 9.873 sztuk akcji Emitenta po cenie jednostkowej wynoszącej 0,62 w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku New Connect, - nabycia w dniu 5 grudnia 2012 r. 230.000 sztuk akcji Emitenta po cenie jednostkowej wynoszącej 0,56 zł w transakcji pakietowej, - zbycia w dniu 5 grudnia 2012 r. 230.000 sztuk akcji Emitenta po cenie jednostkowej wynoszącej 0,56 zł w transakcji
pakietowej, - nabycia w dniu 6 grudnia 2012 r. 30.000 sztuk akcji Emitenta po cenie jednostkowej wynoszącej 0,65 zł w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku New Connect. Osoba dokonująca zawiadomienia jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta i nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbxqgld

| | | R&C UNION SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | R&C UNION S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-772 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stary Rynek | | 77 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (61) 853 14 54 | | (61) 853 15 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.rcunion.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7781448488 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Anna Kosmała-Zarzycka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbxqgld

Podziel się opinią

Share
dbxqgld
dbxqgld