Trwa ładowanie...
d3pc2al

RADPOL S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (3/2015)

RADPOL S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (3/2015)

Share
d3pc2al

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. (?Emitent?) informuje, że poszczególne raporty okresowe w 2015 roku będą przekazywane w następujących terminach: 1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok ? 20 marca 2015 roku, 2. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku ? 29 kwietnia 2015 roku, 3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2015 roku ? 07 sierpnia 2015 roku, 4. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku ? 28 października 2015 roku. Emitent informuje, że zgodnie z § 102.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?) rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku oraz zgodnie z § 101.2. Rozporządzenia rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za II kwartał
2015 roku. Ponadto RADPOL S.A. w niniejszym raporcie bieżącym składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych za 2015 rok, które będą zawierały kwartalną informację finansową zgodnie z § 83.1. Rozporządzenia oraz informuje, że skonsolidowany raport za I półrocze 2015 roku zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z § 83.3. Rozporządzenia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pc2al

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Andrzej Sielski Wiceprezes Zarządu
2015-01-20 Dorota Kania Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pc2al

Podziel się opinią

Share
d3pc2al
d3pc2al