Trwa ładowanie...
d24lxji

RADPOL S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (46/2010)

RADPOL S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (46/2010)

Share
d24lxji

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka") informuje, że dnia 19 listopada 2010 roku otrzymał od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie Zawiadomienie o następującej treści:Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki RADPOL S.A. ("Spółka") z siedzibą w Człuchowie, zawartych w dniu 10 listopada 2010 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Aviva OFE") zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 12 listopada 2010 roku Aviva OFE posiadał 386.614 sztuk akcji Spółki, stanowiących 1,53% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 386.614 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 1,53%
ogólnej liczby głosów.Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 15 listopada 2010 roku Aviva OFE posiadał 2.086.614 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,28% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 2.086.614 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,28% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24lxji

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2010-11-19 Grzegorz Malczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24lxji

Podziel się opinią

Share
d24lxji
d24lxji