Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

RAFAKO - Powołanie Członka Zarządu RAFAKO S.A. (25/2014)

RAFAKO - Powołanie Członka Zarządu RAFAKO S.A. (25/2014)
Share
d1m99at

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Zarządu RAFAKO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że w dniu 6 maja 2014 roku Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. podjęła następujące decyzje: 1. określiła liczbę członków Zarządu Spółki na 6 osób, 2. powołała z dniem 6 maja 2014 roku Pana Tomasza Tomczaka na Członka Zarządu Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego Rady w osobie Pana Jerzego Wiśniewskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady w osobie Pana Agenora Gawrzyał. Przebieg kariery zawodowej Pana Tomasza Tomczaka. WYKSZTAŁCENIE: 2008- Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Executive Master of Business Administration realizowany przy współpracy z The Nottingham Trent University, 2006- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Świadectwo Ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Górnictwo Otworowe Złóż Węglowodorów, 2002- Canadian International Management Institute, szkolenie dotyczące trwałego sukcesu i roli menedżera, 1997- Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Transport,
specjalność transport drogowy. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ: PBG OIL AND GAS Sp. z o.o. 24.04.2014- do chwili obecnej wiceprezes zarządu, PBG OIL AND GAS Sp. z o.o. 10.10.2012 ? 23.04.2014 prezes zarządu, PBG S.A. (dawniej TECHNOLOGIE GAZOWE PIECOBIOGAZ Sp. z o.o.): 01.04.2005 - do chwil obecnej- wiceprezes zarządu, 19.03.2004 - 01.04.2005 - członek zarządu ? dyrektor ds. technicznych, 01.04.2000 ? 19.03.2004 - dyrektor ds. technicznych, 01.05.1999 ? 01.04.2000 - szef projektu, 01.03.1998 ? 01.05.1999 - kierownik robót, 01.01.1998 ? 01.03.1998 - asystent zarządu ds. technicznych. ?PIECOBIOGAZ ? s.c. J.Wiśniewski, M.Wiśniewska 08.12.1997 -01.01.1998 ? asystent ds. technicznych. VOLVO ?SERVICE Zbigniew Przymusiński 03.02.1997 ? 30.11.1997 ? przedstawiciel handlowy a następnie zastępca service managera. OBECNIE ZASIADA W RADACH NADZORCZYCH: ? FPM S.A.- od 09.01.2013, ? PBG TECHNOLOGIA w upadłości likwidacyjnej ? od 30.04.2009, ? RADA PROGRAMOWA FUNDACJA PBG ? od 26.10.2010, ? ENERGOMONTAŻ ? POŁUDNIE S.A. w
upadłości likwidacyjnej ? od 17.12.2012. ZAŚWIADCZENIA: 2004 ? Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, Świadectwo do zatrudnienia na stanowisku osoby średniego dozoru technicznego ruchu o specjalności technicznej mechanicznej w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi ropę naftową i gaz ziemny, 2004 ? Armsystem, zaświadczenie nr 2436/2004 uczestnictwa w szkoleniu ? Integracja systemów Wymagania normy PN-EN ISO 14001:1998. Aspekty środowiskowe . Wymagania normy PN-N-18001:2004. Ryzyko zawodowe?, 2004 ? Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów ? Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu Finansowa logika podejmowania decyzji biznesowych, 2004 ? SITPNiG Komisja Kwalifikacyjna nr 204, Świadectwo Kwalifikacyjne nr 134/04/204 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń GRUPY 3, 2004 ? SITPNiG Komisja Kwalifikacyjna nr 204, Świadectwo Kwalifikacyjne nr 133/04/204
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń GRUPY 2, 2002 ? Negocjator. Agencja Usług Szkoleniowych i Doradztwa Personalnego, ukończenie szkolenia: Sztuka prowadzenia profesjonalnej prezentacji, 2001 ? BVQI ? warsztaty uzupełniające dla auditorów. Pan Tomasz Tomczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności RAFAKO S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKO Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400 Racibórz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łąkowa 33
(ulica) (numer)
032 415 48 62 032 415 34 27
(telefon) (fax)
info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl
(e-mail) (www)
6390001788 270217865
(NIP) (REGON)
d1m99at

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Paweł Mortas Prezes Zarządu
2014-05-06 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at