Trwa ładowanie...
d12wizq
espi

RAFAKO - Umowy z firmą Metso Power OY. (35/2010)

RAFAKO - Umowy z firmą Metso Power OY. (35/2010)

Share
d12wizq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Umowy z firmą Metso Power OY.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu (Wykonawca) informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zawarła kilka umów z firmą Metso Power OY (Zamawiający) na łączną kwotę około 11,1 mln EUR. Umowa o największej wartości wynoszącej około 3,1 mln EURzostała skutecznie zawarta w dniu 22 grudnia 2010 roku, a jej przedmiotem jest dostawa części ciśnieniowych kotła dla projektu Eldorado, (Brazylia). Maksymalna wysokość kar z wszystkich tytułów jest ograniczona do 10% wartości przedmiotowej umowy netto. Zapłata kar przez Wykonawcę w maksymalnej kwocie nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Inne warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Jako kryterium uznania umów za znaczące, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAKO S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wizq

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Krzysztof Burek Wiceprezes Zarządu
2010-12-23 Bożena Kawałko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wizq

Podziel się opinią

Share
d12wizq
d12wizq