Trwa ładowanie...
d41bfdf

RAFAKO - Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw RAFAKO S.A. (50/2014)

RAFAKO - Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw RAFAKO S.A. (50/2014)

Share
d41bfdf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw RAFAKO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2014 z dnia 30 października 2014 roku, w którym RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (?Spółka? lub ?Rafako?) poinformowała o zawarciu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (?PKO BP?) umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki (?Umowa?), na podstawie której po dokonaniu wpisu w Rejestrze Zastawów, miał zostać ustanowiony zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.046.000.000,00 PLN, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 roku Spółka otrzymała postanowienie o wpisie wyżej wymienionego zastawu do Rejestru Zastawów. Zastaw zabezpiecza istniejące lub przyszłe wierzytelności PKO BP, Banku Gospodarstwa Krajowego (?BGK") oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (?PZU") wobec Rafako na podstawie lub w związku z Umową Poręczenia z dnia 16.04.2014 roku, zawartą pomiędzy PKO BP, PZU oraz BGK jako wierzycielami, a Spółką jako
poręczycielem należytego wykonania zobowiązań przez E003B7 Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (podmiot w 100% zależny od Rafako) wobec PKO BP, PZU i BGK na podstawie lub w związku z Umową o Udzielenie Gwarancji, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 18/2014. Zbiór rzeczy ruchomych i praw Rafako obciążony zastawem stanowi znaczące aktywo Spółki z uwagi na fakt, że jego wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rafako za ostatnie cztery kwartały. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41bfdf

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAFAKO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAFAKO | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 47-400 | | Racibórz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łąkowa | | 33 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 415 48 62 | | 032 415 34 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@rafako.com.pl | | www.rafako.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6390001788 | | 270217865 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Agnieszka Wasilewska-Semail Prezes Zarządu
2014-12-11 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41bfdf

Podziel się opinią

Share
d41bfdf
d41bfdf