Trwa ładowanie...
d4hcuia
espi

RAFAMET - Korekta raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 24.01.2013 r. w sprawie złożenia rezygnacji ...

RAFAMET - Korekta raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 24.01.2013 r. w sprawie złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. (2/2013)
Share
d4hcuia
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 24.01.2013 r. w sprawie złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 2/2013 przesłanym w dniu 24.01.2013 r. omyłkowo podano podstawę prawną "§ 56 ust. 3 pkt 3 RO ? łączna kwota wierzytelności". Właściwa podstawa prawna to "Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? Informacje bieżące i okresowe". Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMET
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-420 Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Staszica 1
(ulica) (numer)
(0-32) 419 11 11 (0-32) 419 13 66
(telefon) (fax)
rafamet@rafamet.com.pl rafamet.com.pl
(e-mail) (www)
639-000-15-64 271577318
(NIP) (REGON)
d4hcuia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
2013-01-25 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hcuia

Podziel się opinią

Share
d4hcuia
d4hcuia