Trwa ładowanie...
d13cjch
espi

RAFAMET - Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. (4/2014)

RAFAMET - Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. (4/2014)
Share
d13cjch
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje o złożeniu przez Pana Michała Kaczmarzyka z dniem 07.02.2014 r. rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A. Pan Michał Kaczmarzyk pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMET
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-420 Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Staszica 1
(ulica) (numer)
(0-36) 419 11 11 (0-36) 419 11 11
(telefon) (fax)
rafamet.com.pl
(e-mail) (www)
639-000-15-64 271577318
(NIP) (REGON)
d13cjch

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2014-03-12 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13cjch

Podziel się opinią

Share
d13cjch
d13cjch