Trwa ładowanie...
d2en50p
espi

RAFAMET - Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. (4/2014)

RAFAMET - Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. (4/2014)

Share
d2en50p
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje o złożeniu przez Pana Michała Kaczmarzyka z dniem 07.02.2014 r. rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A. Pan Michał Kaczmarzyk pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2en50p

| | | FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAFAMET | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-420 | | Kuźnia Raciborska | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Staszica 1 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-36) 419 11 11 | | (0-36) 419 11 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | rafamet.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 639-000-15-64 | | 271577318 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2014-03-12 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2en50p

Podziel się opinią

Share
d2en50p
d2en50p