Trwa ładowanie...
d21dmy3
firma

Randstad: optymizm pracodawców największy od czterech lat

36 proc. pracodawców spodziewa się wzrostu gospodarczego, 60 proc. ocenia stan finansów firmy jako dobry lub bardzo dobry, wzrósł odsetek przedsiębiorstw planujących zwiększenie zatrudnienia - wynika z sondażu "Plany Pracodawców" Instytutu Badawczego Randstad i TNS.

Share
d21dmy3

Kwartalne badanie "Plany Pracodawców" Instytutu Badawczego Randstad i TNS przeprowadzono na reprezentatywnej (ze względu na branżę i region) próbie 1000 firm w okresie od 21 stycznia do 17 lutego 2014 r.

Katarzyna Gurszyńska z Randstad, prezentująca we wtorek na konferencji wyniki najnowszych badań, podkreśliła, że "tak wysoki poziom optymizmu pracodawców, jeśli chodzi o poziom polskiej gospodarki, mieliśmy ostatni raz w 2010 roku".

Sondaż wskazuje, że wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych sześciu miesięcy spodziewa się 36 proc. pracodawców, co stanowi wzrost o jedną trzecią w porównaniu z ub. kwartałem. Porównując rok do roku - wzrost jest czterokrotny.

d21dmy3

Wzrostu gospodarczego spodziewają się głównie firmy zajmujące się pośrednictwem finansowym (42 proc.), przemysłem (40 proc.) i budownictwem (40 proc.). Optymizm częściej wyrażają też największe firmy, zatrudniające co najmniej 250 osób (45 proc.). Firmy transportowe relatywnie częściej przewidują stagnację gospodarczą (57 proc.), recesji relatywnie częściej niż pozostali przedsiębiorcy spodziewają się pracodawcy z branży usługowej.

Badanie pokazuje także, że 60 proc. przedsiębiorców ocenia sytuację swojej firmy jako dobrą lub bardzo dobrą. Jedynie 9 proc. badanych stwierdza, że sytuacja finansowa w jego firmie jest zła albo bardzo zła. Najczęściej źle sytuację oceniają badani z mniejszych firm, zatrudniających od 10 do 49 pracowników.

Blisko dwie trzecie firm uważa, że sytuacja ich przedsiębiorstwa nie zmieni się w nadchodzącym półroczu (64 proc.), co czwarta firma prognozuje poprawę sytuacji (23 proc.), a 6 proc. badanych spodziewa się jej pogorszenia.

Optymistyczne są też dane dotyczące zatrudnienia: 29 proc. firm twierdzi, że w ciągu ostatniego półrocza zwiększyła zatrudnienie, 48 proc. przedsiębiorstw utrzymało je na tym samym poziomie, zatrudnienie spadło w 23 proc. badanych firm.

d21dmy3

Pytani o plany na najbliższe sześć miesięcy, pracodawcy deklarują w większości utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie (58 proc.), co czwarta firma planuje zwiększyć zatrudnienie (26 proc.), natomiast co dziesiąta (10 proc.) zapowiada redukcje.

Randstad zwraca uwagę, że w porównaniu do poprzedniego pomiaru z listopada 2013 r. o jedną trzecią wzrósł odsetek firm planujących zwiększenie zatrudnienia (z 19 do 26 proc.). Jednocześnie spadła liczba firm zapowiadających redukcje (z 17 do 10 proc.).

Zatrudnienie nowych pracowników planują przede wszystkim branże: budowlana (33 proc.) i przemysł (32 proc.). Poszukiwani będą głównie technicy i robotnicy wykwalifikowani (44 proc.), specjaliści z wyższym wykształceniem (35 proc.) oraz robotnicy wykonujący proste prace fizyczne (32 proc.).

Małgorzata Sarzalska, zastępca dyrektora departamentu analiz i prognoz ekonomicznych MPiPS, podkreśla, że optymistyczne wyniki badania Randstad mają przełożenie na rzeczywistość. "Rzeczywiście, widzimy, że wskaźniki zatrudnienia w Polsce na podstawie danych GUS rosną mimo tego, że w ostatnich latach perspektywy wzrostu gospodarczego, w szczególności w 2011 r. były oceniane jako niezadowalające. Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności za czwarty kwartał 2013 r. pokazują, że wskaźnik zatrudniania osób w wieku 15-64 wzrósł o 0,8 pkt procentowego. Ponadto, wskaźnik zatrudnienia osób po 50. roku życia też cały czas wzrasta" - powiedziała Sarzalska.

d21dmy3

"Nie widzimy obecnie czynników, które mogłyby spowodować, że wskaźniki zatrudnienia nagle zaczną nam spadać" - dodała.

Wyniki badania wskazują też na wzrost wynagrodzeń. W porównaniu do poprzednich edycji badania pracodawcy częściej deklarowali podniesienie wynagrodzeń w ciągu ostatniego półrocza - pensje podniosła ponad jedna czwarta pracodawców (28 proc.). 65 proc. przedsiębiorstw pozostawiło wynagrodzenia na niezmienionym poziomie, a w 4 proc. firm płace spadły.

Podwyżki w ciągu najbliższego półrocza planuje 22 proc. firm. Dwie trzecie przedsiębiorstw (68 proc.) zamierza utrzymać wynagrodzenia na niezmienionym poziomie, a ciąć pensje zamierza 3 proc. badanych firm.

Próba badawcza nie obejmowała firm zatrudniających mniej niż 10 osób, firm doradztwa personalnego, oraz firm, dla których usług nie świadczą agencje pracy tymczasowej (np. rolnictwo, górnictwo).

d21dmy3

Podziel się opinią

Share
d21dmy3
d21dmy3