Trwa ładowanie...
d2wiugi
01-10-2010 09:15

Raport ze spółek

Raport ze spółek

d2wiugi
d2wiugi

KĘTY
Zarząd spółki podał do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników III kwartału 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 330 mln zł i były o 10% wyższe od wartości osiągniętej w 2009 roku. Na osiągniętą wartość pozytywny wpływ miał wzrost sprzedaży największych segmentów działających w ramach GK odnotowany w III kwartale br. w stosunku do III kw. roku poprzedniego. Wzrost ten w ramach poszczególnych segmentów był zróżnicowany od 7% w przypadku Segmentu Opakowań Giętkich do ok. 30% w przypadku Segmentu Wyrobów Wyciskanych. Według prognozy zarządu skonsolidowany zysk operacyjny III kwartału wyniesie ok. 45 - 46 mln zł. i będzie on od 16 do 19% większy od wyniku osiągniętego w 2009 roku. Wynik na transakcjach zabezpieczających osiągnie poziom +1 mln zł i będzie to wynik porównywalny z osiągniętym w roku poprzednim (w trzecim kwartale 2009 roku było to +1,3 mln zł). Skonsolidowany zysk netto III kwartału wyniesie ok. 36-37 mln zł. Na koniec III kwartału 2010 roku prognozuje się, iż
dług netto GK wyniesie ok. 290 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 75 mln zł w stosunku do końca czerwca br., głównie ze względu na wypłatę dywidendy, realizację programu inwestycyjnego oraz konieczność finansowania wyższego kapitału obrotowego wynikającego ze wzrostu sprzedaży GK. (pełna treść komunikatu na www.gpwinfostrefa.pl)

BOGDANKA
30.09 spółka podała komunikat:
„Analiza wyników technicznych oraz ekonomiczno – finansowych osiągniętych przez Spółkę w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2010 r. oraz perspektyw na pozostałe miesiące wskazuje, iż Spółka w b.r. osiągnie rekordowy, w dotychczasowej historii Spółki, wynik na produkcji węgla handlowego, który będzie wyższy o blisko 9 % od osiągniętego w roku 2009. Prognozowany wzrost sprzedaży wpłynie na wartość generowanych przychodów, pomimo przewidywanego nieznacznego spadku średniej ceny sprzedaży liczonej dla całego 2010 r. w stosunku do osiągniętej w roku 2009, jak również na poziom jednostkowego kosztu wydobycia węgla, a w konsekwencji na wyniki finansowe Spółki.
Spółka na bieżąco monitoruje wyniki techniczne i finansowe oraz możliwości realizacji opublikowanych prognoz finansowych. Ewentualne zmiany wykraczające o co najmniej 10 % ww. wyników finansowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego.
Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych będzie dokonywana w raportach okresowych.”

SIMPLE
30.09 Zarząd SIMPLE S.A. poinformował, że w dniu 30 września 2010 roku spółka SIMPLE S.A. zawarła, jako Lider Konsorcjum, umowę znaczącą, o wartości netto 4 774 900,00 zł netto, tj. brutto 5 825 378,00 zł., z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach –jako Zamawiającym.
Konsorcjum w składzie SIMPLE S.A. z siedziba w Warszawie oraz Partners in Progress Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zobowiązało do wykonania Projektu polegającego na dostawie, wdrożeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią oraz na dostawie sprzętu dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego ul. Żeromskiego 5, 26-369 w Kielcach. Konsorcjum zobowiązało się do zakończenia robót będących przedmiotem umowy, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy (pełna treść komunikatu: gpwinfostrefa.pl)
*BM BPH *
Informacja podana przez spółkę jest korzystna, ale trudno ocenić jej wpływ na kształtowanie się kursu akcji. Kwota kontraktu 4,8 mln zł zostanie podzielona pomiędzy uczestników konsorcjum w ciągu 3 lat. Przychody ze sprzedaży spółki w 2009 r. wyniosły 17,5 mln zł.

d2wiugi
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2wiugi