Trwa ładowanie...
d14dm37
espi

REGNON S.A. - Częściowy przedterminowy wykup obligacji. (14/2014)

REGNON S.A. - Częściowy przedterminowy wykup obligacji. (14/2014)
Share
d14dm37

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REGNON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Częściowy przedterminowy wykup obligacji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 listopada 2014r. dokonał przedterminowego wykupu 28 (dwadzieścia osiem) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) każda, wyemitowanych w dniu 25 listopada 2013r. na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 października 2009r. Rozliczenie zobowiązań z tytułu obligacji na kwotę 4.134.892,90 zł (cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100), obejmującą cenę wcześniejszego wykupu ww. obligacji oraz wartość odsetek przysługujących obligatariuszowi, nastąpiło poprzez potrącenie z trudnościągalnymi wierzytelnościami Emitenta objętymi w całości odpisem aktualizacyjnym. Przedmiotowa transakcja skutkuje poprawą sytuacji bilansowej Spółki powodując zmniejszenie stanu zobowiązań o kwotę 4.134.892,90 zł (cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100). Wykup obligacji
stanowi realizację polityki zarządzania finansami Emitenta oraz jest zgodny z warunkami emisji obligacji. Zarząd Spółki podjął uchwałę o umorzeniu ww. obligacji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
REGNON S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
+48 322075600 +48 322075603
(telefon) (fax)
regnon@regnon.com www.regnon.com
(e-mail) (www)
9542180954 273696613
(NIP) (REGON)
d14dm37

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-22 Adam Wysocki Prezes Zarządu
2014-11-22 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14dm37

Podziel się opinią

Share
d14dm37
d14dm37