Trwa ładowanie...
d2ekrha
d2ekrha
espi

RELPOL - Znaczne pakiety akcji (53/2010)

RELPOL - Znaczne pakiety akcji (53/2010)
Share
d2ekrha

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RELPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 r., otrzymał na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomienie z Domu Maklerskiego IDM S.A., w sprawie zbycia w dniu 22 grudnia 2010 r. poza rynkiem regulowanym akcji Relpol S.A.Przed transakcją Dom Maklerski IDM S.A. posiadał 1.886.340 akcji Relpol S.A., które stanowiły 19,63% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz dawały prawo do 1.886.340 głosów na WZA spółki, co stanowiło 19,63% w ogólnej liczbie głosów.Aktualnie po dokonaniu transakcji sprzedaży akcji Dom Maklerski IDM S.A. posiada 926.382 akcje Relpol S.A., które stanowią 9,64% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz dają prawo do 926.382 głosów na WZA spółki, co stanowi 9,64% w ogólnej liczbie głosów.Dom Maklerski IDM S.A. poinformował, że żaden z jego podmiotów zależnych nie posiada akcji spółki Relpol S.A. oraz brak jest osób, o
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RELPOL SA
(pełna nazwa emitenta)
RELPOL Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
68-200 Żary
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul.11 listopada 37
(ulica) (numer)
(0-68) 47 90 800 (0-68) 374 38 66
(telefon) (fax)
relpol@relpol.com.pl www.relpol.com.pl
(e-mail) (www)
928-000-70-76 970010355
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Rafał Gulka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ekrha

Podziel się opinią

Share
d2ekrha
d2ekrha