Trwa ładowanie...
d2u39gi
d2u39gi
espi

REMAK - Podpisanie znaczącej umowy (25/2011)

REMAK - Podpisanie znaczącej umowy (25/2011)
Share
d2u39gi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-23
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Podpisanie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Remak S.A. informuje, iż Spółka w dniu 23 listopada 2011 roku podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę przyznania limitu kredytowego w ramach linii wielocelowej do kwoty 20.000 tys. zł. Umowa obowiązuje do dnia 9 listopada 2014 roku. W ramach umowy Bank będzie wystawiać gwarancje na zabezpieczenie wykonywanych przez Remak S.A. umów. Ponadto Spółka moze korzystać z kredytu w rachunku bieżącym. Zabezpieczeniem umowy jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w BOŚ S.A., weksel własny in blanco. Opłaty za podpisaną linię i udzielane gwarancje zostały wynegocjowane indywidualnie. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA
(pełna nazwa emitenta)
REMAK Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
45-955 Opole
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielonogórska 3
(ulica) (numer)
077 4552011 077 4559850
(telefon) (fax)
remak@remak.com.pl www.remak.com.pl
(e-mail) (www)
754-00-13-369 530916125
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Aleksandra Kowalska wiceprezes
2011-11-23 Gabriela Cebula prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u39gi

Podziel się opinią

Share
d2u39gi
d2u39gi