Trwa ładowanie...
d13lves
espi

REMAK - Zawarcie znaczącej umowy. (4/2011)

REMAK - Zawarcie znaczącej umowy. (4/2011)
Share
d13lves
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Remak S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 15.02.2011r. powzięto wiadomość o zawarciu umowy pomiędzy IHI Corporation Tokio, Japonia - zleceniodawca, a Remak S.A.jako - zleceniobiorca.Przedmiotem umowy jest montaż i spawanie rur łączących komory z płaszczyznami grzewczymi kotła w Elektrowni STKW Lunen w Niemczech.Wartość kontraktu wynosi 6.824,97 tys. zł (równowartość 1.735,00 tys. EUR).Zakończenie prac przewidziane jest na lipiec 2011 roku.Łączna wysokość kar za nieterminową realizacje prac - do 5% łącznej wartości umowy.Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Marek Brejwo prezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13lves

Podziel się opinią

Share
d13lves
d13lves