Trwa ładowanie...
d1x9z0f

RESBUD - Korekta śródrocznego raportu finansowego za I kwartał 2012r. (3/2013)

RESBUD - Korekta śródrocznego raportu finansowego za I kwartał 2012r. (3/2013)

Share
d1x9z0f
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013 K
Data sporządzenia: 2013-01-17
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD
Temat
Korekta śródrocznego raportu finansowego za I kwartał 2012r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym dokonuje korekty śródrocznego raportu finansowego za pierwszy kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 11-05-2012r. Emitent wyjaśnia, że dane zamieszczone w śródrocznym sprawozdaniu finansowym spółki RESBUD SA za pierwszy kwartał 2012 r. ? Rachunek przepływów pieniężnych ? str. 8 dotyczą okresu objętego raportem. Na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej wpisano daty 2011.07.01 ? 2011.09.30, prawidłowe daty to: 2012.01.01 ? 2012.03.31. W załączeniu Emitent przekazuje skorygowane sprawozdanie.
Załączniki
Plik Opis
3 - zał korekta KWARTALNESKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE RESBUDSA_ ZAI KWARTAŁ2012roku.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9z0f

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Anna Sobol Prezes Zarządu
2013-01-17 Anna Kajkowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9z0f

Podziel się opinią

Share
d1x9z0f
d1x9z0f