Trwa ładowanie...
d2ywg8j
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. - Emisja obligacji serii G i H przez ROBYG S.A. (5/2013)

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. - Emisja obligacji serii G i H przez ROBYG S.A. (5/2013)

Share
d2ywg8j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. - Emisja obligacji serii G i H przez ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż Spółka wyemitowała i przydzieliła: (i) w dniu 15 stycznia 2013 roku w ramach oferty publicznej 400.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii G Spółki łącznej wartości emisyjnej 40.000.000 zł oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100,00 zł każda ("Obligacje Serii G") oraz (ii) w dniu 14 stycznia 2013 roku w ramach oferty prywatnej 100.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H Spółki o łącznej wartości emisyjnej 10.000.000 zł oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100,00 zł każda ("Obligacje Serii H" a łącznie z Obligacjami Serii G "Obligacje"). Obligacje zostały wyemitowane z ostatecznym terminem wykupu określonym na 36 miesięcy z możliwością wcześniejszego wykupu Obligacji przez Spółkę. Wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej. Obligacje podlegają oprocentowaniu, które będzie liczone od wartości nominalnej oraz wypłacane co sześć miesięcy. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii
H rozpoczyna się w dniu 14 stycznia 2013 roku, natomiast dla Obligacji Serii G rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2013 roku, przy czym początkowe dni okresów okresowych nie są uwzględniane przy obliczaniu długości trwania okresów odsetkowych. Zabezpieczeniem Obligacji Serii G będzie hipoteka na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego ROBYG Morena sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej spółką zależną od Spółki, o której wpisaniu do właściwej księgi wieczystej przez właściwy sąd Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacje do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. W przypadku wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst Obligacje zostaną zdematerializowane. Łączna wartość emisji Obligacji nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ywg8j

| | | ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROBYG S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-793 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | L. Rydygiera | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 419 11 00 | | (22) 419 11 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@robyg.com.pl | | www.robyg.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-23-92-367 | | 140900353 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ywg8j

Podziel się opinią

Share
d2ywg8j
d2ywg8j