Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Podpisanie aneksu przez ROBYG Osiedle Kameralna Sp. z o.o. do umowy kre...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Podpisanie aneksu przez ROBYG Osiedle Kameralna Sp. z o.o. do umowy kredytowej z NORDEA Bank Polska S.A. oraz zmiana ustanowionych zabezpieczeń. (28/2013)
Share
d4g8xik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Podpisanie aneksu przez ROBYG Osiedle Kameralna Sp. z o.o. do umowy kredytowej z NORDEA Bank Polska S.A. oraz zmiana ustanowionych zabezpieczeń. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2013 roku ROBYG Osiedle Kameralne Sp. z o.o. ("ROK") ? będąca spółką zależną od ROBYG Ogród Jelonki Sp. z o.o. ("ROJ"), spółki w której Spółka posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym, podpisała aneks do umowy kredytowej z NORDEA Bank Polska S.A. ("Bank") z dnia 16 czerwca 2011 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku. Zgodnie z aneksem Bank wyraził zgodę na podwyższenie transzy inwestycyjnej kredytu o 7.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na cele statutowe ROK, zaś strony aneksu uzgodniły ostateczny termin spłaty całości kredytu do dnia 31 grudnia 2015 roku. Ponadto, w związku z zawarciem w.w. aneksu, w dniu 11 marca 2013 roku uzgodniono w formie aneksów odpowiednie zmiany do istniejących dokumentów zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku, tj. dotyczących zastawów na udziałach Spółki w ROJ, zastawów na udziałach ROJ w ROK, a także zastawów na zbiorze rzeczy
i praw ROK oraz hipoteki na nieruchomościach ROK, o których mowa w raportach bieżących nr 41/2011, 42/2011 oraz 3/2012, poprzez podwyższenie kwoty wierzytelności Banku stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia z kwoty 40.500.000,00 zł do kwoty 46.500.000,00 zł, a w przypadku zmiany treści hipoteki, także poprzez wskazanie nowej daty spłaty kredytu. Wartość księgowa udziałów Spółki w ROJ na datę niniejszego raportu wynosi 18.473.486,30 zł Wartość księgowa udziałów ROK w ROJ na datę niniejszego raportu wynosi 52.643.480,00 zł Wartość księgowa zastawionego zbioru rzeczy i praw ROK na datę niniejszego raportu wynosi 1.722.399,30 zł. Wartość księgowa nieruchomości ROK obciążonej hipoteką na rzecz Banku na datę niniejszego raportu wynosi 39.927.606,44 zł Ponadto, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z w.w. umowy, w dniu 11 marca 2013 roku ROK podpisała umowę zastawu finansowego oraz rejestrowego na wierzytelnościach ROK z tytułu rachunku pomocniczego utrzymywanego przez Bank do najwyższej sumy
zabezpieczenia wynoszącej 46.500.000,00 zł. Z uwagi na operacyjny charakter tego rachunku wartość księgowa środków na nim zgromadzonych podlega zmianom. Zastawione udziały są długoterminową lokatą kapitałową Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
d4g8xik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Zbigniew Okoński Artur Ceglarz Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik