Trwa ładowanie...
d1fu6sy

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rejestracja akcji serii G ROBYG S.A. w KDPW (15/2015)

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rejestracja akcji serii G ROBYG S.A. w KDPW (15/2015)

Share
d1fu6sy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Rejestracja akcji serii G ROBYG S.A. w KDPW | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) postanowił na podstawie uchwały nr 87/15 z dnia 6 lutego 2015 r. przyjąć z dniem 6 lutego 2015r. do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2011 roku i oznaczyć je kodem PLROBYG00016. Uchwała została podjęta pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, na którym notowane są inne akcje Spółki pod w.w. kodem, uchwały o wprowadzeniu akcji serii G Spółki do obrotu na tym rynku regulowanym. Ostateczna rejestracja akcji serii G Spółki nastąpi w terminie trzech dni od dnia przekazania KDPW w.w. uchwały, jednakże nie wcześniej niż w dacie wprowadzenia wskazanej w tej uchwale. Informacja o
zarejestrowaniu akcji serii G zostanie podana komunikatem operacyjnym KDPW, o czym Spółka poinformuje oddzielnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fu6sy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROBYG S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Rzeczypospolitej | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 419 11 00 | | (22) 419 11 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@robyg.com.pl | | www.robyg.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-23-92-367 | | 140900353 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Eyal Keltsh Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fu6sy

Podziel się opinią

Share
d1fu6sy
d1fu6sy