Trwa ładowanie...
d41wys8

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (47/2015)

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (47/2015)

Share
d41wys8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt. p) statutu Spółki uchwałą z dnia 8 maja 2015 r. dokonała wyboru Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1 (00-124 Warszawa) wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130 (?E&Y?) na biegłego rewidenta uprawnionego do (i) przeprowadzenia przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. sporządzonego za okres trzech, sześciu i dziewięciu miesięcy zakończony odpowiednio, 31 marca 2015 roku, 30 czerwca 2015 roku oraz 30 września 2015 roku; (ii) przeprowadzenia przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. sporządzonego za okres trzech, sześciu i dziewięciu miesięcy zakończony odpowiednio, 31 marca 2015 roku, 30 czerwca 2015 roku oraz 30 września 2015 roku (iii)
przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku; oraz (iv) przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku. W przeszłości, w latach 2007 do 2014, Spółka korzystała z usług E&Y w zakresie usług atestacyjnych dotyczących jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz jednostkowych sprawozdań finansowych niektórych jednostek z Grupy Kapitałowej Spółki a także skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 19 w związku z § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41wys8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROBYG S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Rzeczypospolitej | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 419 11 00 | | (22) 419 11 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@robyg.com.pl | | www.robyg.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-23-92-367 | | 140900353 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Eyal Keltsh Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41wys8

Podziel się opinią

Share
d41wys8
d41wys8