Trwa ładowanie...
d19o53s
d19o53s
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawarcie z NCRE Investments Limited umowy o wspólnym przedsięwzięciu ...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawarcie z NCRE Investments Limited umowy o wspólnym przedsięwzięciu i udzielenie pożyczki ROBYG Osiedle Królweskie Sp. z o.o. (40/2013)
Share
d19o53s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Zawarcie z NCRE Investments Limited umowy o wspólnym przedsięwzięciu i udzielenie pożyczki ROBYG Osiedle Królweskie Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego ROBYG S.A. ("Spółka") nr 26/2013 z dnia 11 marca 2013 roku, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 23 kwietnia 2013 roku Spółka podpisała z funduszem NCRE Investments Limited z siedzibą na Cyprze (?NCRE") oraz z ROBYG Osiedle Królewskie Sp. z o.o. ("ROK"), będącą do tej pory spółką zależną od Spółki, umowę o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) ("Umowa JV") dotyczącą ROK, spółki realizującej projekt Osiedle Królweskie w dzielnicy Wilanów w Warszawie. Zgodnie z Umową JV, Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie dalszej realizacji projektu Osiedle Królewskie na zasadach w niej określonych. Projekt deweloperski będzie prowadzony jako wspólne przedsięwzięcie NCRE i Spółki w proporcjach, odpowiednio, 49/51. NCRE na podstawie umowy pożyczki zobowiązał się do udzielenia ROK pożyczki w kwocie do 12.000.000,00 zł. W opinii Zarządu transakcja ta przyczyni się do dywersyfikacji ryzyka związanego z prowadzeniem projektu Osiedle Królewskie oraz umożliwi szybszy
zwrot kapitału zainwestowanego przez Spółkę w ten projekt. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
d19o53s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Eyal Keltsh Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19o53s

Podziel się opinią

Share
d19o53s
d19o53s