Trwa ładowanie...
dn4so4w

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. (?ZWZ?) oraz proje ...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. (?ZWZ?) oraz projekty uchwał na ZWZ (29/2015)

Share
dn4so4w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. ? Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. (?ZWZ?) oraz projekty uchwał na ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (?ZWZ?) na dzień 23 kwietnia 2015 roku (czwartek) na godzinę 11.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, przekazując jednocześnie w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, w tym projekty uchwał na ZWZ. Jednocześnie, w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję 2016 ? 2019, stosowny punkt został zamieszony w porządku obrad ZWZ. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWZ_2015.pdf Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZRSA23.04.2015
PROJEKTY UCHWAŁZWZ2015_ROBYG _POL.pdf Projekty uchwał na ZWZ RSA_23.04.2015

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ROBYG S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Al. Rzeczypospolitej | | 1 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 419 11 00 | | (22) 419 11 03 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@robyg.com.pl | | www.robyg.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 525-23-92-367 | | 140900353 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w