Trwa ładowanie...
dz54lls

RONSON EUROPE N.V. - Komunikat U. Dori Group Ltd. na temat rozważanych strategicznych opcji sprze ...

RONSON EUROPE N.V. - Komunikat U. Dori Group Ltd. na temat rozważanych strategicznych opcji sprzedaży akcji Emitenta przez U. Dori Group Ltd. oraz Global City Holdings N.V. (21/2014)

Share
dz54lls

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Komunikat U. Dori Group Ltd. na temat rozważanych strategicznych opcji sprzedaży akcji Emitenta przez U. Dori Group Ltd. oraz Global City Holdings N.V. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej ? informacja poufna Treść raportu: Zarząd spółki Ronson Europe N.V. (?Emitent?), przekazuje do publicznej wiadomości komunikat opublikowany dzisiaj przez U. Dori Group Ltd, o następującej treści: ?Spółka [tj. U. Dori Group Ltd. przyp. red.] niniejszym zawiadamia, że Spółka oraz Global City Holdings N.V. (spółka kontrolowana przez Israel Theaters Ltd.) (?IT") rozważają strategiczne opcje w zakresie sprzedaży całości lub części akcji spółki Ronson Europe N.V. (?Ronson?) posiadanych przez jednego lub obydwu akcjonariuszy. Niniejszym wyjaśnia się, że nie ma pewności, że transakcja taka zostanie przeprowadzona ani jakie będą jej warunki. Zgoda na zawarcie takiej transakcji podlega między innymi wspomnianej wyżej analizie oraz uzależniona jest od zgody właściwych organów obydwu akcjonariuszy. Ronson jest spółką publiczną założoną zgodnie z prawem holenderskim, a jej papiery wartościowe notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. Udział posiadany (pośrednio) przez Spółkę i przez IT w kapitale zakładowym Ronson wynosi 39,8% każdy.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Subject: The report of U. Dori Group Ltd. on the review of the strategic options regarding the sale of the shareholding of U. Dori Group Ltd. and Global City Holdings N.V. in the Issuer. Legal basis: Article 56 section 1.1 of the Act on Public Offering – inside information The report: The board of directors of Ronson Europe N.V. (the “Issuer”) hereby discloses the text of the report published earlier today by U. Dori Group Ltd: “The Company [i.e. U. Dori Group Ltd.] hereby notifies that it and Global City Holdings N.V. (a corporation under the control of Israel Theaters Ltd.) ("IT") are exploring their strategic options regarding the sale of all or a part of the shareholdings in Ronson Europe N.V. ("Ronson") held by one or both shareholders. It is hereby clarified that there is no certainty that such transaction shall be conducted and/or with respect to its terms. The consent to execute any such transaction is subject to, inter alia, said examination process and to the consent of the respective governing
bodies of both shareholders. Ronson is a public corporation, incorporated under the laws of the Netherlands, the shares and debentures of which are publically traded on the Warsaw Stock Exchange, Poland. Each of the Company and IT holds (indirectly) 39.8% of the shares in Ronson.” | | |
| | | | |

dz54lls

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 22 823 97 98 | | +48 22 823 97 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mpilich@ronson.pl | | www.ronson.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | NL8181.32.061 | | 024416758 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Tomasz Łapiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz54lls

Podziel się opinią

Share
dz54lls
dz54lls