Trwa ładowanie...
d4l0vky
d4l0vky
espi

RONSON EUROPE N.V. - Sporządzenie tekstu jednolitego statutu Ronson N.V. (8/2011)

RONSON EUROPE N.V. - Sporządzenie tekstu jednolitego statutu Ronson N.V. (8/2011)
Share
d4l0vky
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-08
Skrócona nazwa emitenta
RONSON EUROPE N.V.
Temat
Sporządzenie tekstu jednolitego statutu Ronson N.V.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym publikuje tekst jednolity statutu Spółki, po zmianach wprowadzonych uchwałą nr 8 z dnia 30 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). Załącznik: Tekst jednolity statutu Ronson N.V.
Załączniki
Plik Opis
Statut Ronson tekst jednolity30062011PL.pdf Statut - tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2011 roku - tłumaczenie polskie
Statut Ronson tekst jednolity30062011EN.PDF Statut - tekst jednolity z dnia 30 czerwca z 2011 roku - wersja angielska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Uniform text of the articles of association of Ronson N.V. The Board of the Managing Directors of Ronson Europe N.V., with its registered seat in Rotterdam (the “Company”), hereby announces the publication of the uniform text of the Company’s articles of association, including the changes introduced by resolution No. 8 dated 30 June 2011 of the annual general meeting of the shareholders of the Company with respect to which the Company notified the public in its current report No. 9/2011 dated 30 June 2011. Legal grounds: §38.1.2.b of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259). Attachment: uniform text of the articles of association.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RONSON EUROPE N.V.
(pełna nazwa emitenta)
RONSON EUROPE N.V. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
3012NJ Rotterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
Weena 210-212 210-212
(ulica) (numer)
+48 22 823 97 98 +48 22 823 97 99
(telefon) (fax)
mpilich@ronson.pl www.ronson.pl
(e-mail) (www)
24416758 NL8181.32.061
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Tomasz Łapiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l0vky

Podziel się opinią

Share
d4l0vky
d4l0vky