Trwa ładowanie...
dkgjemk

Ronson Europe odkupi wszystkie akcje należące do Global City Holdings

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Ronson Europe oraz jeden z dwóch głównych akcjonariuszy spółki - Global City Holdings (GCH) - zawarli warunkową umowę, w wyniku której GCH opuści akcjonariat giełdowego dewelopera, poinformowała spółka. Rozliczenie ceny nabycia akcji własnych nastąpi poprzez jednoczesną sprzedaż na rzecz GCH projektu Nova Królikarnia, na której Ronson zrealizuje 45 mln zł zysku, podano również.

Share
dkgjemk

"W wyniku planowanej transakcji ustabilizuje się sytuacja w akcjonariacie Ronson Europe. Zniknie element niepewności, gdyż spółka będzie mieć teraz jednego wiodącego akcjonariusza - Luzon Group, na czele której stoi pan Amos Luzon, przedsiębiorca izraelskiego pochodzenia z bogatym, wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości mieszkaniowych. To strategiczny inwestor z jasną wizją rozwoju, spójną ze strategią realizowaną przez zarząd" - powiedział prezes Shraga Weisman, cytowany w komunikacie.

Planowana transakcja i związane z nią zmiany właścicielskie w Ronson Europe nie będą wiązać się ze zmianami w zarządzie giełdowej spółki, podkreślono także.

"Dzięki udziałowi w akcjonariacie Ronsona, uzyskaliśmy dostęp do bardzo obiecującego rynku nieruchomości w Polsce. Jest to dla nas rynek o strategicznym znaczeniu. Ma on przed sobą doskonałe perspektywy i jestem przekonany, że Ronson ma wszelkie predyspozycje, by umacniać na nim swoją pozycję. Zaangażowanie w akcje spółki traktuję jako perspektywiczną inwestycję długoterminową. Moją intencją jest utrzymanie spółki na GPW i zachowanie pakietu większościowego po planowanej transakcji" - powiedział Amos Luzon, również cytowany w komunikacie..

"GCH uzyskało już pozwolenie na realizację pierwszych etapów Park of Poland - parku rozrywki, który powstanie w okolicach Mszczonowa koło Warszawy, w związku z czym zamierza skoncentrować swoje wysiłki i zasoby w Polsce właśnie na tym przedsięwzięciu" - czytamy w komunikacie.

dkgjemk

Zawarta umowa przewiduje, że - po spełnieniu określonych warunków - wszystkie należące do GCH akcje Ronson Europe (tj. 108.349.187 akcji) zostaną odkupione przez spółkę po cenie 1,30 zł za akcję, czyli prawie 140,9 mln zł za cały pakiet. Spółka będzie więc mieć możliwość odkupienia akcji własnych z istotnym dyskontem wobec średniego kursu z ostatnich 6 miesięcy (około 1,42 zł), jak i wartości księgowej przypadającej na jedną akcję (1,68 zł na koniec czerwca 2016 r.), podano również.

"Rozliczenie ceny nabycia akcji własnych nastąpi poprzez jednoczesną sprzedaż na rzecz GCH projektu Nova Królikarnia, obejmującego budowę osiedla mieszkaniowego przy ul. Jaśminowej w Warszawie, za cenę 161,8 mln zł. Wartość bilansowa projektu w księgach Ronson Europe wynosi natomiast ponad 112 mln zł. Oznacza to, że w wyniku rozliczenia transakcji i uwzględnieniu związanych z nią kosztów, Ronson zrealizuje około 45 mln zł zysku przed opodatkowaniem" - czytamy w komunikacie.

Cena za projekt Nova Królikarnia (czyli za spółki prowadzące inwestycje oraz nieruchomości) zostanie częściowo zapłacona przez GCH w gotówce. Szacuje się, że płatność ta wyniesie około 21 mln zł (ostateczna kwota zostanie ustalona w momencie finalizacji transakcji, po uwzględnieniu dotychczasowych nakładów związanych z realizacją projektu), podano także.

"Umowa z GCH przewiduje, że Ronson będzie wciąż zarządzać projektem Nova Królikarnia, tj. jego dalszą realizacją i sprzedażą mieszkań, na zasadach komercyjnych. Ronson i GCH dołożą starań, aby przejęcie Novej Królikarni przez GCH było praktycznie nieodczuwalne dla kontrahentów, jak i nabywców mieszkań" - czytamy w komunikacie

dkgjemk

Kapitał zakładowy Ronson Europe dzieli się obecnie na 272 360 000 akcji. Global City Holdings oraz Luzon Group posiadają pośrednio po 108 349 187 akcji spółki, czyli po około 39,8%.

"W wyniku planowanego odkupienia akcji własnych należących do GCH, z których Ronson Europe nie będzie mógł wykonywać prawa głosu, efektywne udziały pozostałych akcjonariuszy wzrosną. Luzon Group będzie mieć około 66% udział w głosach, a łączny udział akcjonariuszy mniejszościowych sięgnie około 34% (wobec około 20,4% obecnie). Akcje własne, które nabędzie spółka od GCH w ramach planowanej transakcji, zostaną następnie umorzone" - czytamy w komunikacie.

Zawarta umowa jest umową warunkową, a jej finalizacja zależy m.in. od uzyskania zgody walnego zgromadzenia na transakcję. Walne zgromadzenie, podczas którego mają zapaść stosowne decyzje, odbędzie się 22 grudnia w siedzibie Spółki w Rotterdamie, podano także.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. sprzedała 906 mieszkań, tj. o 27% więcej niż rok wcześniej.

(ISBnews)

dkgjemk

Podziel się opinią

Share
dkgjemk
dkgjemk