Trwa ładowanie...
d3zjssl
opcje

Ropczyce porozumiały się z Millennium w sprawie opcji

Zakłady Magnetyzowe Ropczyce zawarły porozumienie z Bankiem Millennium w sprawie rozliczenia opcji walutowych. Spółki ustaliły, że Ropczyce zapłacą bankowi 12 mln zł, w tym ponad 11 mln zł w ciągu 5 lat, w ratach miesięcznych, z rocznym okresem karencji - poinformowały Ropczyce w komunikacie.

Share
d3zjssl

"W dniu 5 grudnia 2008 r. zostało zawarte porozumienie z Bankiem Millennium SA dotyczące rozliczenia roszczeń z Umowy Ramowej, Umowy Dodatkowej oraz Umowy Zabezpieczającej i zawartych na ich podstawie transakcji opcji walutowych na parze EUR/PLN" - napisano w komunikacie.

"Strony uzgodniły iż Spółka zapłaci na rzecz Banku z wyżej wymienionego tytułu kwotę 12 mln zł, z czego kwota 0,7 mln zł została już zapłacona, a pozostała kwota zostanie spłacona w okresie 5 lat w równych ratach miesięcznych, z rocznym okresem karencji" - dodano.

Ropczyce podały także, że Bank Millennium kontynuuje dotychczasowe umowy kredytowe zawarte ze spółką.

d3zjssl

Spółki ustaliły, że zabezpieczeniem wykonania porozumienia oraz obowiązujących umów kredytowych stanowić będą hipoteki ustanowione na niektórych nieruchomościach Ropczyc oraz poręczenie spółki zależnej, a w okresie przejściowym do czasu prawomocnego wpisu hipoteki, zastaw na akcjach spółki zależnej Mostostal Energomontaż SA.

"W ocenie Zarządu zarówno kwota jak i uzgodniony sposób jej spłaty nie zagrażają sytuacji finansowej Spółki, i pozwalają na terminowe regulowanie bieżących i przyszłych zobowiązań" - głosi komunikat Ropczyc.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce pod koniec listopada poinformowały o wcześniejszym rozwiązaniu przez Bank Millennium Umowy Ramowej i Umowy Zabezpieczającej oraz rozwiązaniu i rozliczeniu transakcji zawartych na podstawie tych umów, dotyczących opcji walutowych na EUR/PLN.

Ropczyce zostały wówczas wezwane do zapłacenia w terminie 3 dni roboczych kwoty rozliczenia, która wynosiła 19.505.569,52 zł. (PAP)

d3zjssl

Podziel się opinią

Share
d3zjssl
d3zjssl