Trwa ładowanie...
d2wj15s

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Nowe Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacja ustawy o statystyce publicznej - to niektóre punkty dwudniowego posiedzenia Senatu, które rozpoczęło się w środę po godz. 11.

Share
d2wj15s

Na początku obrad senatorowie uczcili minutą ciszy zmarłego 24 kwietnia br. Władysława Bartoszewskiego, który był senatorem w latach 1997-2001.

Senat rozszerzył zaplanowany porządek obrad o ustawę ustanawiającą 8 maja Narodowym Dniem Zwycięstwa (w miejsce obowiązującego od 1945 roku 9 maja), a także o nowelizacje ustaw: o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i o izbach rolniczych, a także nowelizację Prawa farmaceutycznego.

Pierwszym punktem obrad ma być przyjęcie uchwały w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Marszałek Senatu otworzy też w środę okolicznościową wystawę, związaną z Marszałkiem.

d2wj15s

W dalszej kolejności Senat zajmie się nowym Prawem restrukturyzacyjnym, uchwalonym po początku kwietnia przez Sejm. Ustawa ta zmienia filozofię uregulowań dotyczących restrukturyzacji firm. Celem takich postępowań, oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma być przede wszystkim ratowanie firmy i pozostawienie jej w obrocie gospodarczym.

Zgodnie z ustawą firmy znajdujące się w tarapatach finansowych będą mogły skorzystać z czterech procedur restrukturyzacyjnych: o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać procedurę dopasowaną do swoich potrzeb i przechodzić od jednej procedury do drugiej.

W przepisach przejściowych przewidziano także nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W ramach tej nowelizacji wprowadzono m.in. nową definicję stanu niewypłacalności. Zaproponowano też modyfikację regulacji dotyczącej oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu tzw. "ubóstwa masy". Oddalenie takiego wniosku będzie możliwe, gdy koszty postępowania upadłościowego całkowicie albo w przeważającej części będą wyższe niż wartość upadłego majątku.

Senatorowie zajmą się nowelizacją ustawy o statystyce publicznej. Ma ona wprowadzać lepszą ochronę danych osobowych oraz redukcję obciążeń informacyjnych obywateli i przedsiębiorców docelowo o ok. 30 proc.

d2wj15s

W nowelizacji zapisano m.in., że służby statystyki publicznej (czyli głównie GUS) są uprawnione do przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie zastrzeżono, że dane osobowe są zbierane tylko, jeżeli badacze nie są w stanie osiągnąć swoich celów za pomocą innych danych. Nowe przepisy zawierają obszerny katalog danych osobowych, do przetwarzania których będą upoważnieni statystycy. Są to m.in.: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL, narodowość, pochodzenie etniczne i rasowe, wyznanie, zawód, stan zdrowia i stopień niezdolności do pracy lub niepełnosprawności.

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która także jest w porządku obrad Senatu, zakłada, że osobom sterującym statkami, pontonami, kajakami czy rowerami wodnymi, które wypiją nawet niewielką ilość alkoholu (0,2-0,5 promila) będą groziły grzywny. Obecnie grzywna grozi osobom prowadzącym statek "w stanie nietrzeźwości", czyli gdy zawartość alkoholu w organizmie przekracza 0,5 promila.

Senatorowie zajmą się również nowelizacją Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Daje ona prawo do obrońcy nie tylko w czasie procesu o wykroczenie, ale też na etapie go poprzedzającym. Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego i była inicjatywą senacką.

Z kolei zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma spowodować, że podział dotacji dla samorządów gminnych i powiatowych, przeznaczonych na przebudowę, remonty i budowę dróg lokalnych będzie zależał od ministra infrastruktury i rozwoju, a nie administracji, jak obecnie.

Senatorowie mają też ratyfikować decyzję Rady Europejskiej z 2014 roku w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz Protokół nr 15 z 2013 roku, zmieniający Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

d2wj15s

Podziel się opinią

Share
d2wj15s
d2wj15s