Trwa ładowanie...
d1w8prk

RPP dyskutowała o efekcie II rundy i kursie - minutes

Dyskusja na majowym posiedzeniu RPP
koncentrowała się na kształtowaniu się bieżącej inflacji, ocenie
ryzyka wystąpienia efektów drugiej rundy, sytuacji na rynku pracy,
perspektywach wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie oraz
kształtowaniu się kursu walutowego - wynika z opublikowanych w
czwartek przez NBP minutes.

Share
d1w8prk

"(...) Podkreślano, że utrzymywanie się inflacji powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP, określonej na poziomie 3,5 proc., jest w decydującej mierze efektem wcześniejszego wzrostu cen żywności oraz dokonywanych podwyżek cen regulowanych. (...) Podkreślano jednak, że korzystne prognozy zbiorów w rolnictwie pozwalają oczekiwać dalszego obniżenia dynamiki cen żywność" - napisano w raporcie.

W minutes napisano, że za wysoką inflację w Polsce i innych krajach odpowiadają czynniki, na które RPP nie ma wpływu.

"Wskazywano, że na kształtowanie inflacji w wielu krajach, w tym w Polsce, w istotnym stopniu wpływają wzrosty cen na światowych rynkach żywności i ropy naftowej prowadzące do zmian cen relatywnych - a więc czynniki pozostające poza wpływem krajowej polityki pieniężnej. (....) Część członków Rady podkreślała, że dodatkowymi, w znacznym stopniu niezależnymi od polityki pieniężnej czynnikami oddziałującymi w kierunku wzrostu cen w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej są: proces konwergencji cen i płac oraz ujednolicanie podatków pośrednich" - napisano w minutes.

INFLACJA POZOSTANIE WYSOKA

d1w8prk

Podczas dyskusji część członków RPP uznała, że inflacja w ciągu kilku kwartałów będzie powyżej celu.

"Omawiając perspektywy kształtowania się inflacji, część członków Rady wskazywała, że biorąc pod uwagę obserwowany ostatnio wzrost cen ropy na rynkach światowych oraz wyniki krótkookresowych prognoz sporządzonych w NBP, można oczekiwać, że w najbliższych kwartałach inflacja utrzyma się powyżej górnej granicy odchyleń od celu" - napisano w minutes.

"W średnim okresie, w kierunku wyższej inflacji oddziaływać będzie wysoka dynamika wynagrodzeń oraz jednostkowych kosztów pracy. Jednocześnie część członków Rady zwracała uwagę, że czynnikiem podwyższającym inflację w 2009 r. może być dalszy wzrost cen gazu i energii, związany ze wzrostem cen surowców energetycznych i uwolnieniem cen energii elektrycznej w Polsce" - napisano.

"W dłuższym okresie, w kierunku osłabienia dynamiki cen energii może oddziaływać liberalizacja rynku energii elektrycznej. Z kolei do ograniczenia inflacji powinny przyczyniać się: niższe tempo wzrostu PKB za granicą, obserwowane dotychczas umocnienienie kursu walutowego oraz dokonane podwyżki stóp procentowych" - napisano w minutes.

d1w8prk

RPP CHCIAŁA POCZEKAĆ DO PROJEKCJI

Z zapisu dyskusji na posiedzeniu wynika, że do podwyżki stóp nie doszło w maju, gdyż członkowie Rady chcieli zapoznać się z czerwcową projekcją inflacyjną.

Na posiedzeniu złożono jednak wniosek o podwyżkę stóp o 25 pb.

"Część członków Rady uznała jednak, że dokonane dotychczas podwyżki stóp procentowych wraz ze znaczącą aprecjacją złotego oraz oczekiwanym obniżeniem tempa wzrostu gospodarczego mogą okazać się wystarczające dla obniżenia inflacji do celu w średnim okresie. Większość członków była zdania, że pełniejsza ocena ryzyka utrzymania się inflacji na podwyższonym poziomie będzie możliwa po zapoznaniu się z czerwcową projekcją inflacji NBP. Argumenty te uzasadniały, ich zdaniem, brak zmiany stóp na bieżącym posiedzeniu Rady" - napisano w minutes. (PAP)

d1w8prk
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1w8prk
d1w8prk