Trwa ładowanie...
d2wch0d
stopy

RPP łagodzi wydźwięk komunikatu

29.10.Warszawa (PAP) - RPP w październikowym komunikacie
złagodziła swoje stanowisko i sądzi obecnie, iż w średnim okresie
prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej...

Share
d2wch0d

29.10.Warszawa (PAP) - RPP w październikowym komunikacie złagodziła swoje stanowisko i sądzi obecnie, iż w średnim okresie prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego jest zbliżone do prawdopodobieństwa, że inflacja będzie niższa od celu.

Wcześniej RPP w komunikatach pisała, że w jej ocenie, w średnim okresie prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego jest nadal wyższe niż prawdopodobieństwo, że inflacja będzie niższa od celu. Rada nie wykluczała zatem, że obniżanie inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie będzie wymagało zacieśnienia polityki pieniężnej.

"W ocenie Rady w średnim okresie prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego jest zbliżone do prawdopodobieństwa, że inflacja będzie niższa od celu. Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą uzależnione od napływających informacji dotyczących perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji w Polsce i na świecie" - napisano w najnowszym komunikacie.

d2wch0d

W ocenie Rady w najbliższym okresie prawdopodobne jest utrzymanie się presji na wzrost wynagrodzeń, jednak obniżające się tempo wzrostu gospodarczego poniżej tempa wzrostu produktu potencjalnego i ograniczenie popytu na pracę, a także pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw będą łagodzić presję płacową, a w konsekwencji także presję inflacyjną.

Zdaniem RPP zagrożenia dla spadku inflacji pochodzą ze wzrostu cen energii.

"Podwyższona inflacja w nadchodzącym okresie będzie wynikała w dużej części ze wzrostu cen regulowanych. Przyszłą inflację mogą także podnosić rosnące ceny niektórych usług, co częściowo wynikać może ze wzrostu cen nośników energii oraz obserwowana w ostatnim okresie znacząca deprecjacja kursu złotego. Utrzymywanie się podwyższonej inflacji rodzi ryzyko utrwalenia się oczekiwań inflacyjnych na podwyższonym poziomie" - napisano w komunikacie.

Presję inflacyjną łagodzić będą jednak spowolnienie na świecie i w Polsce, import tanich towarów oraz zaostrzenie warunków przyznawania kredytów.

d2wch0d

"W średnim okresie do ograniczania presji inflacyjnej będzie się przyczyniać znaczące spowolnienie wzrostu w gospodarce światowej, a w konsekwencji także obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. Presja inflacyjna może być nadal osłabiana przez import towarów z krajów o niskich kosztach wytwarzania. W tym samym kierunku będą również oddziaływać dokonane dotychczas podwyżki stóp procentowych NBP, a także obserwowane obecnie oraz oczekiwane dalsze zaostrzenie warunków przyznawania kredytów przez banki." - napisano. (PAP)

map/ kba/ jba/ jtt/

d2wch0d

Podziel się opinią

Share
d2wch0d
d2wch0d