Trwa ładowanie...
d3efdhr

RPP: stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (komunikat)

...

d3efdhr

05.02. Warszawa - RPP informuje:

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;

d3efdhr

stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej.

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, choć sytuacja w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W Stanach Zjednoczonych koniunktura poprawia się, co skłania Rezerwę Federalną do ograniczania skali luzowania ilościowego. Równocześnie następuje powolne ożywienie wzrostu w strefie euro, choć skala tego ożywienia jest dotychczas niewielka. W związku z tym, Europejski Bank Centralny utrzymuje silnie akomodacyjną politykę pieniężną. Z kolei w największych gospodarkach wschodzących dynamika aktywności gospodarczej - pomimo pewnej poprawy - nadal kształtuje się na niskim jak na te kraje poziomie. Umiarkowane tempo wzrostu aktywności gospodarczej na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu krajach.

Ograniczanie skali zakupu aktywów przez Rezerwę Federalną przyczyniło się do pogorszenia nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych, w szczególności w odniesieniu do niektórych gospodarek wschodzących.

d3efdhr

Dane o krajowej aktywności gospodarczej sygnalizują kontynuację stopniowego ożywienia wzrostu w Polsce. Wstępne dane o PKB w 2013 r. wskazują, że w IV kw. wzrost gospodarczy był wyższy niż w III kw., przy wciąż istotnym wkładzie eksportu netto do wzrostu PKB. Stopniowe przyspieszenie wzrostu potwierdzają także dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, a także wyhamowanie spadku produkcji budowlano-montażowej. Wzrost aktywności w kolejnych kwartałach sygnalizują wskaźniki koniunktury.

Stopniowe ożywienie gospodarcze oddziałuje w kierunku poprawy sytuacji na rynku pracy. Pojawiają się sygnały wzrostu zatrudnienia, co powinno sprzyjać obniżeniu się bezrobocia. Stopa bezrobocia kształtuje się jednak nadal na podwyższonym poziomie, co ogranicza presję płacową w gospodarce.

Inflacja CPI w grudniu 2013 r. wyniosła 0,7%, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Na niskim poziomie utrzymały się także miary inflacji bazowej, co potwierdza nadal ograniczoną presję popytową. Niską presję kosztową w gospodarce sygnalizuje dalszy spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu. Towarzyszy temu utrzymywanie się niskich oczekiwań inflacyjnych.

W ostatnim okresie akcja kredytowa dla sektora prywatnego nieznaczenie przyspieszyła, choć pozostaje ograniczona. W grudniu 2013 r. roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wciąż była niska. Jednocześnie od połowy 2013 r. stopniowo przyspiesza dynamika kredytów konsumpcyjnych.

d3efdhr

W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona.

W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada podtrzymuje ocenę, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione co najmniej do końca pierwszego półrocza br.

W ocenie Rady, obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu ub. r. oraz utrzymywanie ich na niezmienionym poziomie w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu krajowej gospodarki, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kfk/

d3efdhr
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3efdhr