Trwa ładowanie...
dw00w1w

RPP: większa niepewność dotycząca powrotu inflacji do celu (krótka)

Niepewność dotycząca powrotu inflacji do celu zwiększyła się, ale w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie powoli rosnąć - oceniła Rada Polityki Pieniężnej w komunikacie wydanym po posiedzeniu zakończonym pozostawieniem bez zmian stóp procentowych.
Share
dw00w1w

RPP przyznała w komunikacie, że utrzymujące się ryzyko silniejszego spowolnienia w gospodarkach wschodzących, niskie ceny surowców, oraz obniżenie prognoz inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki zwiększają niepewność dotyczącą tempa powrotu inflacji do celu.

"Tym niemniej w ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie powoli rosnąć. Jej wzrostowi będzie sprzyjać oczekiwane domykanie się luki popytowej następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy" - napisano w komunikacie.

Rada wskazała, że główną przyczyną pogłębienia się deflacji był spadek cen surowców na rynkach światowych. W warunkach umiarkowanej dynamiki płac ogranicza to ryzyko wzrostu presji kosztowej.

dw00w1w

RPP przyznała też, że w Polsce kontynuowany jest stabilny wzrost aktywności gospodarczej wspierany głównie przez wzrost popytu krajowego. "Jednocześnie niektóre wskaźniki dotyczące aktywności gospodarczej były w ostatnim okresie nieco niższe od oczekiwań, choć ich obniżenie było prawdopodobnie przejściowe" - zaznaczono.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Tym samym stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym poziomie, tzn. stopa referencyjna w wysokości 1,50 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

Ostatni raz RPP zmieniła stopy procentowe w marcu br., obniżając wszystkie o 50 punktów bazowych.

dw00w1w

Podziel się opinią

Share
dw00w1w
dw00w1w