Trwa ładowanie...
dy7u56b

Rubicon chce objąć do 18.216.600 nowych akcji Gino Rossi (aktl.)

...

Share
dy7u56b

(dochodzi informacja o umowie NFI Victoria SA z Rubicon Partners DM)

27.7.Warszawa(PAP) - Rubicon Partners Dom Maklerski oraz podmioty przez niego wskazane zamierzają objąć do 18.216.600 akcji serii G nowej emisji Gino Rossi - podała spółka w komunikacie.

Obecnie kapitał akcyjny Gino Rossi dzieli się na 13.620.286 akcji. Objęcie całej emisji przez Rubicon i wskazane przez niego podmioty da według wyliczeń PAP 57,2 proc. udział w podwyższonym kapitale spółki.

dy7u56b

"Zgodnie z umową, spółka zobowiązała się do zwołania do dnia 25 sierpnia 2009 r. Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad będzie przewidziane m.in. podjęcie uchwały w sprawie emisji do 18.216.600 akcji z wyłączeniem prawa poboru, podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej" - napisano.

"Po podjęciu uchwał przez Walne Zgromadzenie i zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału, spółka zobowiązała się zaoferować Rubiconowi i podmiotom przez niego wskazanym (dalej: Inwestorzy), w wykonaniu uprawnień z warrantów subskrypcyjnych, akcje Spółki po cenie emisyjnej 1,50 zł, natomiast Inwestorzy są zobowiązani do objęcia i opłacenia gotówką tych akcji" - dodano.

Na poniedziałkowym zamknięciu papiery Gino Rossi wyceniono na 4,38 zł, po spadku o 5,8 proc.

Zgodnie z umową Rubicon wskazał dwóch kandydatów do rady nadzorczej spółki oraz wyznaczy jednego członka zarządu ds. finansowych.

dy7u56b

"Umowa przewiduje ponadto, że inwestorzy, po uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie uchwał o emisji kapitału warunkowego, na wezwanie spółki, udzielą jej finansowania zaliczkowego w wysokości do 8 mln zł. Kwota ta będzie następnie zaliczona na poczet opłacenia akcji nowej emisji obejmowanych przez inwestorów" - napisano.

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria SA poinformował w poniedziałek, że zawarł z Rubicon Partners DM warunkowe porozumienie, na mocy którego fundusz będzie uprawniony do nabycia od Rubiconu do 7.000.000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia nie więcej niż 7.000.000 akcji nowej emisji spółki Gino Rossi.

Warunkiem wejścia w życie porozumienia jest uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Gino Rossi uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz o warunkowym podniesieniu kapitału zakładowego.

"Fundusz nabędzie warranty od Rubiconu za łączną cenę 1 zł. Cena emisyjna akcji Gino Rossi SA obejmowanych w wykonaniu warrantów będzie wynosiła 1,5 zł za jedną akcję, tzn., że łączna inwestycja Funduszu w akcje nowej emisji Gino Rossi SA wyniesie maksymalnie 10,5 mln zł" - napisano w komunikacie NFI Victoria.

Wcześniej przedstawiciele Gino Rossi informowali o zamiarach pozyskania inwestora, nie wykluczając oddania kontroli nad spółką. (PAP)

epo/ pam/

dy7u56b

Podziel się opinią

Share
dy7u56b
dy7u56b