Trwa ładowanie...
dpodo2z
espi

Rubicon Partners SA - Postanowienie Sądu w sprawie umorzenia postępowania (70/2013)

Rubicon Partners SA - Postanowienie Sądu w sprawie umorzenia postępowania (70/2013)

Share
dpodo2z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-30
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Postanowienie Sądu w sprawie umorzenia postępowania
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących 55/2013, 61/2013 oraz 67/2013 Zarząd Spółki Rubicon Partners SA ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym od Pełnomocnika Spółki, Postanowienia Sądu Okręgowego XX Wydział Gospodarczy w Warszawie z dnia 16 lipca 2013 roku, w sprawie umorzenia postępowania w sprawie uchylenia uchwał NWZ z dnia 4 marca 2013 roku w związku z cofnięciem pozwu i zrzeczenia się roszczenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

| | | Rubicon Partners SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | Finanse inne(fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 222089900 | | 222089901 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@rubiconpartners.pl | | www.rubiconpartners.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

Podziel się opinią

Share
dpodo2z
dpodo2z