Trwa ładowanie...
d36bbx6
espi

RUCH CHORZÓW S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej Ruchu Chorzów S.A. ...

RUCH CHORZÓW S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (1/2015)
Share
d36bbx6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
RUCH CHORZÓW S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (zw. dalej "Spółką) informuje, iż do siedziby Spółki wpłynęła informacja od Członka Rady Nadzorczej, iż w dniu 22.12.2014 roku zawarł ze Spółką AMG Silesia sp. z o.o. z/s w Chorzowie umowę sprzedaży akcji, na mocy której zbył 2 056 938 akcji Spółki za łączną cenę 370 248,84 zł, tj. po cenie 0,18 zł za każdą akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RUCH CHORZÓW S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cicha 6
(ulica) (numer)
(32) 241 75 54 (32) 346 35 35
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Dariusz Smagorowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36bbx6

Podziel się opinią

Share
d36bbx6
d36bbx6