Trwa ładowanie...
d4j0oar
d4j0oar
espi

RUCH CHORZÓW - Zmiany w Radzie Nadzorczej "Ruchu" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (3/2015) - EBI

RUCH CHORZÓW - Zmiany w Radzie Nadzorczej "Ruchu" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4j0oar

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Radzie Nadzorczej "Ruchu" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Ruchu? Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (zw. dalej ?Ruch? Chorzów lub Emitent) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 30 grudnia 2014 roku i które wznowiło obrady po ogłoszonej przerwie w dniu 23 stycznia 2015 roku, uchwałą nr 28/2014 z 23 stycznia 2015 roku odwołało z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Jawoszka. Zarząd dziękuje Panu Mariuszowi Jawoszkowi za owocną współpracę. Emitent zawiadamia także, iż w dniu 23 stycznia 2015 roku, na wznowionych po przerwie obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 35/2014 z dnia 23 stycznia 2015 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów S.A. nowego członka Rady Nadzorczej, Pana Sławomira Janiszewskiego. Pan Sławomir Janiszewski posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i specjalizacji z zakresu taktyk negocjacyjnych, uzyskany na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jest
absolwentem dwóch kierunków Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Posiada tytuł MBA zdobyty na Manchester University, a także tytuł Biegłego Rewidenta zrzeszonego w ACCA. Od 2014 roku jest Partnerem Zarządzającym w Equinox Capital Partners Sp. z .o.o. - firmie specjalizującej sie? w doradztwie inwestycyjnym oraz doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć dla polskich przedsiębiorców. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zdobywał w wiodących firmach doradczych w Polsce. Karierę rozpoczął w firmie Arthur Andersen, która następnie została przejęta przez Ernst & Young. W 2008 roku został szefem działu fuzji i przejęć w Deloitte, a następnie otrzymał ofertę kierowania działem transakcyjnym jako Partner w PwC, którą to funkcję pełnił do końca 2013 roku. Pan Sławomir Janiszewski nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. W ostatnich trzech latach pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego: ? Equinox Capital Partners
Sp. z o.o., Członek Zarządu ? nadal ? Wołoska Sp. z o.o., Członek Zarządu ? nadal ? Q.S. Investments Sp. z o.o., Prezes Zarządu ? nadal ? A.M.Q.S. Investments Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Wspólnik ? komandytariusz ? nadal ? Q.S. Investments Sp. z o.o. A9 S.K.A., Akcjonariusz ? nadal ? JR Invest Sp. z o.o., Członek Zarządu ? nadal ? JR Invest II Sp. z o.o., Członek Zarządu ? nadal ? Piękna 49 Sp. z o.o., Prezes Zarządu ? nadal ? Piękna 49 Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Wspólnik ? komandytariusz ? nadal ? M.S. Construction Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu ? nadal ? Butorowy Wierch M.S. Construction Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Wspólnik ? nadal W okresie ostatnich pięciu lat Pan Sławomir Janiszewski nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono wobec niego sądowego zakazu działania jako członka organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, jak również nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan
Sławomir Janiszewski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Janiszewski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności ?Ruchu? Chorzów oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Zarząd ?Ruchu? Chorzów informuje również, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 stycznia 2015 roku na wznowionych po przerwie obradach uchwałą nr 23/2014 odwołało z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów S.A. z/s w Chorzowie p. Aleksandra Kurczyka, uchwałą nr 24/2014 odwołało z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów p. Mariusza Jabłońskiego, uchwałą nr 25/2014 odwołało z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów p. Krzysztofa Matelę, uchwałą nr 26/2014 odwołało z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów p. Sławomira Rybkę, uchwałą
nr 27/2014 odwołało z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów p. Ryszarda Sasaka, uchwałą nr 29/2014 odwołało z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów p. Leszka Bulkowskiego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 stycznia 2015 roku, na wznowionych po przerwie obradach, uchwałą nr 30/2014 powołało na Członka Rady Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów p. Aleksandra Kurczyka, uchwałą nr 31/2014 powołało na Członka Rady Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów p. Mariusza Jabłońskiego, uchwałą nr 32/2014 powołało na Członka Rady Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów p. Krzysztofa Matelę, uchwałą nr 33/2014 powołało na Członka Rady Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów p. Sławomira Rybkę, uchwałą nr 34/2014 powołało na Członka Rady Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów p. Ryszarda Sasaka, uchwałą nr 36/2014 powołało na Członka Rady Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów p. Leszka Bulkowskiego. Zarząd ?Ruchu? Chorzów informuje iż Rada Nadzorcza powołana na 3-letnią wspólną kadencję składa się z niżej wymienionych Członków : ? Aleksander
Kurczyk ? Mariusz Jabłoński ? Krzysztof Matela ? Sławomir Rybka ? Ryszard Sasak ? Sławomir Janiszewki ? Leszek Bulkowski Uaktualnione informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej ?Ruchu? Chorzów, zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane przez ?Ruch? Chorzów w najbliższym możliwym terminie. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Smagorowicz Prezes Zarządu
Mirosław Mosór Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j0oar

Podziel się opinią

Share
d4j0oar
d4j0oar