Trwa ładowanie...
d2fw28t

RUCH S.A. - Wypowiedzenie przez British?American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. umowy znaczące...

RUCH S.A. - Wypowiedzenie przez British?American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji przez RUCH S.A. wyrobów tytoniowych (99/2010)

Share
d2fw28t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 99 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-29
Skrócona nazwa emitenta
RUCH S.A.
Temat
Wypowiedzenie przez British?American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji przez RUCH S.A. wyrobów tytoniowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RUCH S.A., stosownie do §5 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje, iż otrzymał od British?American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. (dalej BAT) datowane na 20 grudnia 2010 r., pismo stanowiące wypowiedzenie Umowy o Współpracy Handlowej i Dystrybucyjnej z dnia 2 lutego 2009 r. (dalej "Umowa"). Przedmiotem Umowy jest dystrybucja przez RUCH S.A. wyrobów tytoniowych BAT.Wypowiedzenie Umowy zostało dokonane z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia. Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 1 lutego 2011 r.Zgodnie z informacją ze strony BAT wypowiedzenie Umowy związane jest ze zmianą zasad współpracy z wszystkimi bezpośrednimi odbiorcami hurtowymi wyrobów tytoniowych BAT. BAT na początku stycznia 2011 r. zaproponuje swym partnerom handlowym nową umowę.Umowa na moment jej wypowiedzenia spełnia kryterium uznania za umowę znaczącą.O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

| | | RUCH Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RUCH S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-958 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wronia | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 58 61 400 | | 022 654 47 58 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ruch@ruch.com.pl | | www.ruch.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-50-475 | | 011063584 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Paweł Szymański Wiceprezes Zarządu
2010-12-29 Jerzy Pazura Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

Podziel się opinią

Share
d2fw28t
d2fw28t