Trwa ładowanie...
d3b29l0
d3b29l0
espi

RUNICOM S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zg...

RUNICOM S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 marca 2012 roku (4/2012)
Share
d3b29l0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RUNICOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 marca 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy?ej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RUNICOM S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 marca 2012 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów: 1. ROWING CAPITAL LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr ? 1.167.570 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, które stanowiły 13,52% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 marca 2012 roku oraz 10,00% w kapitale zakładowym i 12,18% w ogólnej liczbie głosów, 2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr ? 5.629.358 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 687.213 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 69,18% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 marca 2012 roku oraz 54,10% w kapitale zakładowym oraz 62,30% w ogólnej liczbie głosów, 3. NOVIAN REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Warszawie ? 621.160 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, które stanowiły 7,19% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 marca 2012 roku oraz 5,32% w kapitale zakładowym oraz 6,48%
w ogólnej liczbie głosów, 4. MONDRIAN S.A. z siedzibą w Warszawie ? 1.475.000 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 8,54% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 marca 2012 roku oraz 12,63% w kapitale zakładowym oraz 7,69% w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RUNICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RUNICOM S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-036 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Baczyńskiego 1/2
(ulica) (numer)
(22) 412 60 46 (22) 412 60 47
(telefon) (fax)
biuro@runicom.pl www.runicom.pl
(e-mail) (www)
701-021-86-03
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Małgorzata Usakowska-Bilska Prezes Zarządu Małgorzata Usakowska-Bilska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b29l0

Podziel się opinią

Share
d3b29l0
d3b29l0