Trwa ładowanie...
d1pzjno
d1pzjno
espi

RYBNIK - Budżet Miasta Rybnika na 2011 r. (12/2010)

RYBNIK - Budżet Miasta Rybnika na 2011 r. (12/2010)
Share
d1pzjno

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RYBNIK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Budżet Miasta Rybnika na 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Regulamin rynku pozagiełdowego | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 30 grudnia 2010 r. Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę nr 28/V/2010 w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2011 r. Ogólna suma dochodów wynosi 561.010.869,69 zł, natomiast planowane wydatki 593.011.643,46 zł. Deficyt w kwocie 32.000.773,77 zł pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (15.000.000 zł), z kredytów (15.650.773,77 zł) oraz z pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.350.000 zł).Podstawa prawna:- § 31 ust. 1 Regulaminu pozagiełdowego obrotu regulowanego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia 3.1.2006 r. (z późniejszymi zmianami),- § 80 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | |
| | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB122010.RTF | Raport bieżący nr 12/2010 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Adam Fudali Prezydent Miasta Adam Fudali

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pzjno

Podziel się opinią

Share
d1pzjno
d1pzjno