Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8

Ryzyko nadmiernego przyspieszenia akcji kredytowej w ciągu kilku kwartałów niskie - NBP

12.07. Warszawa (PAP) - Ryzyko nadmiernego przyspieszenia akcji kredytowej w ciągu najbliższych kilku kwartałów jest obecnie niskie - ocenia NBP w najnowszym raporcie dotyczącym...
Share
d4c5el8

12.07. Warszawa (PAP) - Ryzyko nadmiernego przyspieszenia akcji kredytowej w ciągu najbliższych kilku kwartałów jest obecnie niskie - ocenia NBP w najnowszym raporcie dotyczącym stabilności sektora finansowego.

"Z kredytami walutowymi związany jest obserwowany obecnie niekorzystny wzrost koncentracji finansowania zagranicznego w części banków będących podmiotami zależnymi banków europejskich. Ryzyko nadmiernego przyspieszenia akcji kredytowej w ciągu najbliższych kilku kwartałów jest jednak obecnie niskie i w związku ze zwiększoną niepewnością dotyczącą perspektyw wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej oraz działań nadzorczych obniżyło się w okresie od poprzedniej edycji Raportu" - napisano.

"Dla zwiększenia stabilności i możliwości dywersyfikacji źródeł finansowania banków, konieczny wydaje się rozwój rynku bankowych papierów wartościowych. W opinii NBP zasadne byłoby umożliwienie emisji hipotecznych listów zastawnych bankom spełniającym odpowiednie warunki zapewniające wysoką jakość tych instrumentów" - dodano.

d4c5el8

NBP ocenia, że większość banków dysponuje znaczną zdolnością do absorbowania strat.

"Makroekonomiczne symulacje szokowe wskazują, że większość sektora bankowego jest w stanie zaabsorbować wyższe niż oczekiwane koszty ryzyka kredytowego uzyskiwanymi przychodami i posiadanym buforem kapitałowym bez zagrożenia dla swojej wypłacalności. Wniosek ten pozostaje w mocy również, gdy uwzględni się obniżenie wyniku odsetkowego banków spowodowane pogorszeniem jakości portfela kredytowego w analizowanych w Raporcie scenariuszach. Wrażliwość banków na ewentualny wzrost spreadu kredytowego polskich obligacji skarbowych spowodowany ponownymi zaburzeniami na rynkach finansowych jest niska ze względu na stosunkowo krótkie duration portfeli banków" - napisano. (PAP)

map/ jtt/

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8