Trwa ładowanie...
d1cvxni
d1cvxni

Rząd poparł projekt PSL dotyczący m.in. ograniczeń podziału gospodarstw rolnych

Rząd poparł we wtorek przygotowany przez posłów PSL projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który przewiduje m.in. regulacje ograniczające podział gospodarstw rolnych - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.
Share
d1cvxni

"Rada Ministrów popiera propozycje rozwiązań ujętych w poselskim projekcie ustawy o ustroju rolnym. Najważniejsze rozwiązania przewidziane w tym projekcie dotyczą: ograniczenia podziału gospodarstw rolnych, wprowadzenia rejestru nieruchomości rolnych, wprowadzenia pośrednictwa Agencji Nieruchomości Rolnych przy sprzedaży nieruchomości rolnej albo jej części, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego" - napisano w komunikacie CIR.

Zastrzeżono, że zdaniem rządu, biorąc pod uwagę sytuację budżetu państwa, nie ma potrzeby wprowadzania wszystkich zaproponowanych przez posłów zmian. "Zamiast regulacji dotyczącej pośrednictwa - należałoby zintensyfikować wykonywanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych obecnie posiadanych uprawnień w postaci prawa pierwokupu i tzw. wykupu nieruchomości rolnych" - napisano.

Według rządu nie ma też uzasadnienia do tworzenia nowego rejestru nieruchomości rolnych. Konieczne jest natomiast wprowadzenie regulacji, dotyczących ograniczenia podziału gospodarstw rolnych, gdyż w tym zakresie nie istnieją żadne przepisy.

d1cvxni

W komunikacie podkreślono, że potrzebne jest wszczęcie prac nad projektem nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. "To właśnie do tej ustawy należałoby wprowadzić wiele zmian umożliwiających nabywanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na powiększanie i tworzenie gospodarstw rodzinnych" - dodano.

W uzasadnieniu do przygotowanego przez posłów PSL projektu napisano, że ustawa ma wprowadzić do systemu prawa nowe regulacje dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi. Mają one na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnić, że gospodarstwa rolne będą prowadziły osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

"Projektowana ustawa powierza Agencji Nieruchomości Rolnych bardziej aktywną niż dotychczas rolę realizatora polityki rolnej Państwa w zakresie gospodarki ziemią. Przewiduje się, że realizacja tych zadań wymagała będzie współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych z samorządem rolniczym. Niezbędne dla realizacji powierzonych Agencji Nieruchomości Rolnych zadań jest także stworzenie specjalnego rejestru nieruchomości rolnych" - napisano w dokumencie.

W celu przeciwdziałania nadmiernej koncentracji ziemi projekt określa maksymalną powierzchnię rodzinnego gospodarstwa rolnego. "Nabywana nieruchomość wraz z gruntami dzierżawionymi lub z innych tytułów posiadanymi przez nabywcę tak jak dotychczas nie będzie mogła być większa niż 300 ha. Ograniczy to tworzenie gospodarstw wielkoobszarowych, których funkcjonowanie nie jest akceptowane w środowisku wiejskim" - napisano w uzasadnieniu.

d1cvxni

Projekt wprowadza pojęcie podstawowej normy obszarowej użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Norma ta byłaby określana przez ministra rolnictwa w rozporządzeniu z uwzględnieniem średniej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych w poszczególnych województwach i w kraju. Zdaniem autorów projektu nowe przepisy mają na celu przeciwdziałanie rozdrabnianiu gospodarstw rolnych. Możliwość sprzedaży, zamiany czy darowizny nieruchomości rolnej byłaby ograniczona do przypadków określonych w ustawie.

Projekt przewiduje ograniczenie nabywania nieruchomości rolnych przez osoby nieuprawnione, nabywające je w innych celach niż prowadzenie produkcji rolnej. "W tym celu przewidziano mechanizm prawny polegający na tym, że przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub jej części, wchodzących w skład gospodarstw rolnych na podstawie umowy sprzedaży, odbywa się za pośrednictwem Agencji Nieruchomości Rolnych, która w imieniu i na rzecz zbywcy oferuje je do sprzedaży za ustaloną z nim cenę" - wyjaśniono.

d1cvxni

Podziel się opinią

Share
d1cvxni
d1cvxni