Trwa ładowanie...

Rząd przyjął program "Lepsze regulacje 2015"

Rada Ministrów przyjęła we wtorek program "Lepsze regulacje 2015". Zawiera on działania już wykonywane przez administrację rządową oraz planowane do 2015 r., zmierzające do wprowadzenia lepszych regulacji prawnych i m.in. redukcji barier dla przedsiębiorczości.

Share
Rząd przyjął program "Lepsze regulacje 2015"
Źródło: AFP, Fot: SERGEI SUPINSKY
dj02p55

Podstawowym celem programu jest zapewnienie niezbędnych rozwiązań do tworzenia dobrego prawa i późniejszej jego oceny.

Szczegółowo chodzi o: przejrzyste tworzenie prawa, które skutecznie rozwiązuje rzeczywiste problemy społeczno-gospodarcze; ciągłe doskonalenie istniejącego otoczenia prawnego oraz poprawę komunikacji z firmami, pracownikami, klientami, społecznościami lokalnymi.

dj02p55

Program - jak podano w komunikacie CIR - zakłada m.in. doskonalenie systemu udziału w tworzeniu prawa unijnego oraz poprawę skuteczności jego wprowadzenia do polskiego systemu prawnego.

Autorzy programu zakładają też redukowanie barier w rozwoju przedsiębiorczości m.in. przez usprawnienie procesu konsultacji społecznych oraz utworzenie portalu internetowego dla przedsiębiorców umożliwiającego im udział w pracach nad doskonaleniem regulacji.

Program ma na celu ułatwienie dostępu do przepisów prawnych i orzecznictwa sądów poprzez budowę Publicznego Portalu Informacji o Prawie - na bazie elektronicznych dzienników urzędowych, udostępnianie aktów prawnych w edytowalnej formie elektronicznej, a także publikowanie orzeczeń sądowych.

Jak czytamy w komunikacie CIR, niezbędne jest też doskonalenie systemu tworzenia prawa przez zmianę regulaminu pracy Rady Ministrów, utworzenie rządowego systemu e-legislacji, doskonalenie procesu programowania prac rządu oraz wspólne szkolenia dla legislatorów rządowych i parlamentarnych.

dj02p55

Program zakłada również rozwój tzw. "systemu oceny wpływu" (badanie potrzeby, celów i skutków społeczno-gospodarczych regulacji) przez m.in. opracowanie wytycznych do przeprowadzania takiej oceny wraz z zasadami prowadzenia konsultacji społecznych i dokonywanie przeglądu prawa obowiązującego.

"Niezrozumiałe i skomplikowane prawo jest uznawane za jedną z głównych barier rozpoczynania działalności gospodarczej oraz czynnik utrudniający życie obywatelom. Dlatego niezbędna jest kontynuacja działań służących doskonaleniu otoczenia prawnego" - czytamy w komunikacie CIR.

Według Centrum redukcja kosztów regulacyjnych o 1 proc. PKB do końca 2015 r. może przyczynić się do znacznych oszczędności w gospodarce.

dj02p55

Podziel się opinią

Share
dj02p55
dj02p55