Trwa ładowanie...
d3ag1f0
22-11-2016 17:10

Rząd zajmie się podwyższeniem kary za ujawnienie informacji poufnej

Podwyższenie kar za ujawnienie informacji poufnej czy rekomendowanie transakcji na papierach, których dotyczy taka informacja, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którym w środę ma zająć się rząd.

d3ag1f0

Projekt zakłada wdrożenie do naszego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa MAD) oraz unijnego rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wskazana dyrektywa i rozporządzenie zastępują wcześniejszą dyrektywę w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku). Ponadto zmiana ma umożliwić częściowe stosowanie rozporządzenia PE i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w UE i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR).

"Ogólnym celem nowych regulacji jest zwiększenie ochrony inwestorów przy zapewnieniu integralności rynku, spójnego podejścia do nadużyć oraz równych warunków działania, co ma zostać osiągnięte poprzez zaktualizowanie i ujednoznacznienie katalogu stanowiących przedmiot regulacji instrumentów finansowych i rynków" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Ponadto zmiany mają wzmocnić uprawnienia organów nadzoru niezbędne do przeprowadzania postępowań w zakresie nadużyć na rynku oraz wzmocnić odstraszający charakter kar.

d3ag1f0

W związku z koniecznością implementacji dyrektywy MAD, resort finansów zaproponował m.in. podwyższenie maksymalnej sankcji karnej pozbawienia wolności z 3 do 4 lat za ujawnianie informacji poufnej oraz udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna.

Zgodnie z dyrektywą MAD kary za najpoważniejsze nadużycia mają być nakładane zarówno na osoby fizyczne, jak i osoby prawne, przy czym osoby prawne mają podlegać sankcjom obejmującym zarówno grzywny karne jak i kary pieniężne niemające charakteru karnego.

Dodano, że z uwagi na potrzebę zachowania funkcji ochronnej przepisów ustawy, zaproponowano pozostawienie na niezmienionym poziomie sankcji karnej za wykorzystanie informacji poufnej oraz dokonywanie manipulacji - pomimo że dyrektywa MAD przewiduje je w maksymalnym wymiarze co najmniej 4 lat.

Wyjaśniono, że projekt zmierza też do uchylenia lub znowelizowania licznych przepisów prawa krajowego, które zostały uregulowane na poziomie rozporządzenia MAR oraz ustanowienia maksymalnych administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia w wysokościach wskazanych przez to rozporządzenie.

d3ag1f0

Zdaniem resortu finansów proponowane regulacje związane z pakietem MAD/MAR sprzyjać będą eliminowaniu nieuprawnionego wykorzystywania informacji poufnych oraz nadużyć na rynku kapitałowym, które szkodzą zaufaniu inwestorów do instrumentów finansowych, jak i do samego rynku finansowego.

"Celem zapewnienia stosowania rozporządzenia CSDR, projekt zakłada ustanowienie na poziomie ustawy przepisów umożliwiających organowi nadzoru nałożenie na centralne depozyty papierów wartościowych oraz wyznaczone instytucje kredytowe określonych sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów tego rozporządzenia" - napisano.

Według MF regulacje służące stosowaniu rozporządzenia CSDR powinny sprzyjać zwiększeniu bezpieczeństwa systemów rozrachunku papierów wartościowych oraz poprawie ich wydajności.

d3ag1f0
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ag1f0