Trwa ładowanie...
d2qnzic
27-06-2016 15:50

Rząd zwiększył uprawnienia KNF

Zwiększenie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. o poszerzenie katalogu przesłanek, na podstawie których KNF będzie mogła powołać w banku zarząd komisaryczny - to jeden z elementów projektu nowelizacji Prawa bankowego, przyjętego w poniedziałek przez rząd.

Share
d2qnzic

Projekt nowelizacji Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, ma na celu, jak wynika z komunikatu CIR "usprawnienie nadzoru nad rynkiem finansowym i zwiększenie jego bezpieczeństwa". Projekt został przygotowany w resorcie finansów już w styczniu br.

"Zaproponowane rozwiązania wynikają m.in. z doświadczeń związanych z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie" - głosi komunikat CIR.

Zgodnie z zapisami projektu KNF będzie mogła zlecić "ponowne badanie wyceny zabezpieczeń wierzytelności we wszystkich podmiotach prowadzących działalność depozytowo-kredytową", a więc w sektorze bankowym oraz sektorze SKOK-ów.

Projekt rozszerza katalog przesłanek, na podstawie których KNF będzie mogła powołać zarząd komisaryczny w banku.

d2qnzic

Obecnie, przypomina CIR w komunikacie, mogą wystąpić np. takie przesłanki jak nieprzekazanie przez zarząd programu naprawczego i nieskuteczność jego realizacji. Po zmianach KNF będzie mogła powołać zarząd komisaryczny w banku, w tym spółdzielczym, także w sytuacji wystąpienia groźby zaprzestania spłacania przez bank zobowiązań, a także rażącego lub uporczywego naruszania przepisów w prowadzonej działalności.

"Przewidziano możliwość alternatywnego powoływania instytucji zarządcy komisarycznego lub zarządu komisarycznego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - w zależności od skali prowadzonej działalności" - głosi komunikat CIR.

Projekt zobowiązuje także przewodniczącego KNF do przekazywania informacji, w tym chronionych - na żądanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o NIK.

Znowelizowane przepisy, informuje CIR, mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów regulujących wynagrodzenia członków KNF za nadzorowanie rynku finansowego, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

d2qnzic

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) był pierwszym od lat bankiem w Polsce, który upadł. KNF zawiesiła działalność tego banku w listopadzie 2015 r. Jeszcze latem, 11 sierpnia 2015 r. KNF ustanowiła tam zarząd komisaryczny. Zarząd ten ustalił, że bilans banku "wykazywał na dzień 10 sierpnia 2015 r. ujemne kapitały własne oraz odpisy na należności od sektora niefinansowego w wysokości około 1,44 mld zł (wartość wszystkich należności od sektora niefinansowego wyniosła około 2,8 mld zł)". W końcu grudnia sąd ogłosił upadłość SK Banku.

Kłopoty ma też sektor SKOK-ów - od objęcia kas nadzorem KNF w 2012 roku sześć kas upadło, a pięć zostało przejętych przez banki. W kilku jest też obecnie zarząd komisaryczny.

d2qnzic
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2qnzic
d2qnzic