Trwa ładowanie...
leki

RzPP: pacjent może dostać receptę bez badania lekarskiego

Pacjenci kontynuujący leczenie mogą dostać receptę bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu - to tzw. porada receptowa. Lekarze mogą też wystawić recepty prawie na rok - przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.

Share
RzPP: pacjent może dostać receptę bez badania lekarskiego
Źródło: WP.PL, Fot: Łukasz Szelemej
dqib7hn

Nowe przepisy dotyczące warunków udzielania tzw. porady receptowej weszły w życie z początkiem tego roku. Umożliwiają one lekarzowi wystawienie recepty bez uprzedniego, osobistego zbadania pacjenta (tzw. recepta zaoczna).

Aby udzielenie porady receptowej nastąpiło zgodnie z prawem, łącznie muszą zostać spełnione następujące warunki: recepta musi być niezbędna do kontynuacji leczenia, porada receptowa musi być uzasadniona stanem zdrowia pacjenta, a stan zdrowia pacjenta uzasadniający zastosowanie takiej porady musi zostać odzwierciedlony w dokumentacji medycznej.

dqib7hn

Recept czy zleceń na wyroby medyczne pacjent nie musi odebrać osobiście. Mogą one zostać przekazane osobie przez niego upoważnionej lub jego przedstawicielowi ustawowemu. Może to być także osoba trzecia, jeżeli pacjent poinformuje placówkę zdrowotną o takiej możliwości. Nie ma w tym wypadku konieczności szczegółowego określania tych osób.

Upoważnienie lub oświadczenie pacjenta dotyczące odbioru recept powinno zostać odnotowane lub dołączone do jego dokumentacji medycznej. W taki sam sposób gromadzone są informacje o wystawieniu recepty i o osobie, której ją przekazano.

W przypadku wizyty receptowej, w trakcie której receptę odbiera pacjent, nie jest potrzebne składanie dodatkowych oświadczeń. W razie zgłoszenia się innej osoby po recepty przeznaczone dla pacjenta, także chorego przewlekle - pacjent powinien wypełnić i podpisać pisemne upoważnienie uprawniające wskazaną osobę do odbioru recept lub oświadczenie - bez szczegółowego określenia danych dotyczących osoby.

Recepta może być wystawiona dopiero po dostarczeniu wypełnionego i podpisanego przez chorego druku upoważnienia lub oświadczenia oraz dołączeniu go do dokumentacji medycznej pacjenta lub dokonaniu w tej dokumentacji stosownej adnotacji.

dqib7hn

Jeśli receptę odbiera osoba wskazana w upoważnieniu albo posiadająca oświadczenie o możliwości odbioru przez osoby trzecie, przy wydawaniu recept musi wypełnić i podpisać oświadczenie o ich odebraniu.

Ponadto Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że w myśl przepisów, które zmieniły się w październiku ub.r., lekarz może wystawić do 12 recept na występujące po sobie okresy stosowania (nieprzekraczające łącznie 360 dni). Na jednej recepcie nie może być jednak przepisany lek na więcej niż 120 dni stosowania.

Lekarz może przepisać także do 16 recept na niezbędne pacjentowi leki recepturowe (wykonane w aptece) - w postaci maści, kremów, past lub żeli do stosowania na skórę. Okres ich stosowania nie może przekroczyć 120 dni.

Jednorazowo możliwe jest wystawienie również do sześciu recept na środki antykoncepcyjne - maksymalnie na pół roku (na następujące po sobie okresy stosowania).

Lekarz może też wystawić receptę na ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego na maksymalnie 120-dniowy okres stosowania, a także receptę na podwójną ilość leku recepturowego.

dqib7hn

Podziel się opinią

Share
dqib7hn
dqib7hn