Trwa ładowanie...
d313t24

Samorządowcy z woj. śląskiego przedstawili prezydentowi swe problemy

O problemach związanych m.in. z kwestią zwrotu podatku od podziemnych wyrobisk mówili na piątkowym spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim samorządowcy z woj. śląskiego. Prezydent zapowiedział m.in. projekt ustawy umożliwiającej łączenie miast - powiedzieli po spotkaniu.

Share
d313t24

W piątek po południu Bronisław Komorowski spotkał się w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przedstawicielami samorządów woj. śląskiego, a potem także z przedstawicielami związków zawodowych.

Jak relacjonowali samorządowcy z woj. śląskiego, prezydent chciał od nich usłyszeć o problemach konkretnych miast i gmin. Przedstawił też własne pomysły mogące służyć m.in. samorządom z regionu. Samorządowcy podkreślali, że choć prezydent zadeklarował poparcie dla projektów związanych z opracowywanym tzw. programem dla Śląska, sprzeciwił się tzw. specustawom mogącym służyć tylko konkretnym miastom czy obszarom.

"Pan prezydent chciał wysłuchać, co dzieje się na Śląsku w związku z dynamiczną sytuacją i generalnie z reindustrializacją regionu. To m.in. depopulacja czy brak możliwości pozyskiwania środków unijnych np. przez gminy górnicze, które borykają się teraz z problemem zwrotu podatku za tzw. wyrobiska górnicze. To teraz największy problem, bo niektórym gminom grozi bankructwo" - podkreśliła prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman.

d313t24

"To dla nas bardzo ważny problem, ponieważ musimy obecnie zwracać bardzo duże środki" - dodała prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. "Prezydent obiecał, że tym tematem się zajmie" - zaznaczyła.

Wśród wskazanych przez prezydenta jego propozycji Dziedzic wymieniła m.in. "ustawę o wielkich miastach". "To nie ustawa metropolitalna, ale raczej wchodzenie w związki poszczególnych miast. Podobno taka ustawa została już przez prezydenta przygotowana. Musimy poznać szczegóły" - dodała.

Potwierdziła, że najprawdopodobniej chodzi o pomysł bliski koncepcji - proponowanej przez b. prezydenta Katowic Piotra Uszoka - łączenia sąsiadujących ze sobą miast w większe organizmy. "Śląsk jest specyficznym regionem. Każde miasto jest jednak osobną jednostką. Na razie trudno powiedzieć, jak to pan prezydent sobie wyobraża" - zaznaczyła Dziedzic.

Pytana o stanowisko Komorowskiego w sprawie tzw. programu dla Śląska, Dziedzic wskazała, że prezydent zadeklarował wsparcie dla programu i poszczególnych jego elementów - takich, które nie będą "w sprzeczności z całym krajem" oraz obowiązującym prawem. "Pan prezydent jest przeciwny specustawom, ze względu na to, że może to być w skali kraju negatywnie odbierane" - podkreśliła prezydent Rudy Śląskiej.

d313t24

Rządowe plany związane z tzw. programem dla Śląska zakładają rozwój regionu dzięki reindustrializacji opartej na perspektywicznych branżach przemysłu. Międzyresortowy zespół ds. wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i Małopolski, który ma go wypracować - m.in. przy udziale samorządów z regionu - premier Ewa Kopacz powołała 7 stycznia br.

Do tej pory odbyły się m.in. dwa spotkania samorządowców z biorącą udział w pracach zespołu wiceminister gospodarki Iloną Antoniszyn-Klik, a także spotkanie zespołu z udziałem delegacji samorządów. Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych przedstawili propozycje rozwiązań do programu wypracowane w porozumieniu m.in. z miejscowymi organizacjami gospodarczymi.

Są wśród nich: nieodpłatne przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz samorządów, dodatkowe środki z budżetu państwa na uzbrajenie terenów pod inwestycje, preferencyjne pożyczki dla b. pracowników restrukturyzowanych branż na rozpoczęcie działalności czy stworzenie instrumentu umożliwiającego tworzenie wolnych stref miejskich - stref aktywności - zapewniających preferencyjne warunki dla biznesu z sektora MŚP.

Samorządowcy zgłaszali też potrzebę podejmowania przedsięwzięć prorozwojowych, które zwiększą dostępność terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w zasięgu autostrad i dróg ekspresowych. Specjalny projekt pn. "4 Silesia (4S)" oparty na aktywizacji pod inwestycje gminnych terenów zlokalizowanych wzdłuż czterech dróg ekspresowych: A1, DTŚ, S1 i S69 przygotowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

d313t24

Podziel się opinią

Share
d313t24
d313t24