Trwa ładowanie...
d2l3o8e

Samorządy bez układów zbiorowych

Trzeba wypowiedzieć układy zbiorowe – twierdzi kancelaria premiera. Ich miejsce muszą zająć regulaminy wynagradzania i nie ma znaczenia, że kodeks pracy stanowi inaczej.

d2l3o8e
d2l3o8e

2 lipca to dla samorządów ostateczny termin na wprowadzenie nowych przepisów płacowych. Art. 39 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458) nie pozostawia żadnych złudzeń. Wszyscy pracodawcy samorządowi – bez względu na ilość zatrudnianych pracowników – muszą opracować nowe regulaminy wynagradzania albo zmodyfikować już istniejące. Problem w tym, że w niektórych samorządach obowiązują układy zbiorowe pracy i to one regulują zasady wynagradzania poszczególnych pracowników. Wygląda na to, że ustawodawca o tym zapomniał, a teraz nie wiadomo, co z układami zrobić: zmienić czy wypowiedzieć? Według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów należy je wypowiedzieć, a na ich miejsce wprowadzić regulaminy wynagradzania. Niezależni eksperci krytykują ten pogląd. Ich zdaniem narusza on przepisy kodeksu pracy.

Uwaga! Opisany problem dotyczy prawdopodobnie 116 układów ponadzakładowych, w tym 37 500 pracowników samorządowych. Tak wynika z rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

| *Stanowisko Departamentu Prawnego * *Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2009 r. * Zgodnie z art. 39 ww. ustawy o pracownikach samorządowych pracodawca samorządowy w regulaminie wynagradzania określi dla pracowników samorządowych, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, m.in. szczegółowe zasady wynagradzania. Zgodnie natomiast z przepisami kodeksu pracy, w szczególności działu III Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia, warunki wynagradzania za pracę ustalają układy zbiorowe pracy, z zastrzeżeniami przewidzianymi w art. 772 i dalszych. Regulaminy wynagradzania w myśl kodeksu pracy tworzy natomiast pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobjęty zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Zatem przepisy kodeksu pracy ograniczają w pewien sposób możliwości wprowadzania przez pracodawców regulaminów wynagradzania. Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 43 ww. ustawy o pracownikach samorządowych, który stwierdza, że w
sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy kodeksu pracy. Nie można uznać, że kwestia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę nie jest uregulowana wprost w ustawie. Wydaje się, iż brzmienie art. 39 przesądziło bezpośrednio o konieczności wprowadzenia regulaminów wynagradzania przez wszystkich pracodawców niezależnie od funkcjonujących układów zbiorowych. Posiłkowe stosowanie przepisów kodeksu pracy może spowodować duże wątpliwości interpretacyjne, np. czy można zgodnie z kodeksem pracy zastąpić regulamin wynagradzania układem zbiorowym. Należy więc stwierdzić, że w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach i urzędach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązują regulaminy wynagradzania. Tym samym dotychczasowe układy zbiorowe powinny zostać wypowiedziane w celu zaproponowania nowych warunków wynagradzania. (...) W procesie uzgodnień przedmiotowego projektu ustawy nie zgłaszano zastrzeżeń w tym
zakresie, zarówno ze strony środowiska samorządowego, jak i ministerstw oraz związków zawodowych. |
| --- |

Pismo urzędu w wersji online publikujemy na http://www.rp.pl/artykul/303736.html

Marta Gadomska
Rzeczpospolita

d2l3o8e
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2l3o8e