Trwa ładowanie...
d3hkizs
espi

SARE S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zawiadomienie o zwiększeniu ilo ...

SARE S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zawiadomienie o zwiększeniu ilości akcji spółki ponad 33 1/3 ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów (9/2014)

Share
d3hkizs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-02
Skrócona nazwa emitenta
SARE S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zawiadomienie o zwiększeniu ilości akcji spółki ponad 33 1/3 ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki SARE SA informuje, iż w dniu 1 grudnia 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od WS Investments Limited z siedzibą na Malcie o zmianie stanu posiadania akcji spółki SARE SA. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o zwiększeniu posiadania akcji powyżej 33% - WSI.PDF Zawiadomienie o zwiększeniu posiadania akcji powyżej 33% - WSI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SARE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-200 Rybnik
(kod pocztowy) (miejscowość)
Raciborska 35A
(ulica) (numer)
+48 32 42 10 180 +48 32 42 10 180
(telefon) (fax)
relacjeinwestorskie@sare.pl www.saresa.pl
(e-mail) (www)
642-28-84-378 240018741
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Tomasz Pruszczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hkizs

Podziel się opinią

Share
d3hkizs
d3hkizs