Trwa ładowanie...
d4m0xcc
espi

SCANMED MULTIMEDIS - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego (54/2014) - EBI

SCANMED MULTIMEDIS - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego (54/2014)
Share
d4m0xcc
NEW CONNECT
Raport EBI nr 54 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: ?Emitent?) informuje, że w dniu 17.11.2014r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 27.440.000,- zł. do kwoty 37.002.643,- zł. Podwyższenie jest związane z zakończeniem subskrypcji prywatnej i objęciem 9.562.643 akcji zwykłych serii F Emitenta, o czym Emitent informował w raporcie nr 45/2014 z dnia 26 września 2014 roku. Kapitał zakładowy Emitenta wynosi obecnie 37.002.643,- zł. (słownie: trzydzieści siedem milionów dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy złote) i dzieli się na 37.002.643,- (słownie: trzydzieści siedem milionów dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW w Warszawie S.A.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Joanna Szyman Prezes Zarządu
Aneta Sowińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0xcc

Podziel się opinią

Share
d4m0xcc
d4m0xcc