Trwa ładowanie...
dzecqmc
dzecqmc
espi

SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Scanme ...

SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Scanmed Multimedis S.A. na dzień 18 sierpnia 2014 roku (14/2014)
Share
dzecqmc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
SCANMED MULTIMEDIS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Scanmed Multimedis S.A. na dzień 18 sierpnia 2014 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 § 1 KSH, Zarząd Spółki Scanmed Multimedis S.A. niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 sierpnia 2014 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.multimedis.pl Podstawa prawna: art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Projekty uchwał
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Scanmed Multimedis S.A..pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Scanmed Multimedis S.A.
Projekty Uchwał NWZA Scanmed Multimedis S.A..pdf Projekty uchwał NWZA Scanmed Multimedis S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SCANMED MULTIMEDIS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-150 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 18
(ulica) (numer)
012 629 89 00 012 661 11 25
(telefon) (fax)
www.multimedis.pl
(e-mail) (www)
677-22-08-459 356701089
(NIP) (REGON)
dzecqmc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Joanna Szyman Prezes Zarządu
2014-07-22 Aneta Sowińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzecqmc

Podziel się opinią

Share
dzecqmc
dzecqmc